ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

criminals

K R IH1 M AH0 N AH0 L Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -criminals-, *criminals*, criminal
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Criminalsอาชญากร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
criminalsBomb-making criminals frequently have the motive of wanting public attention.
criminalsCriminals are deprived of social rights.
criminalsCriminals generally do not single out police officers.
criminalsIn Singapore, a way to punish criminals is to whip them.
criminalsIn Singapore, a way to punish criminals is to whip them, or hit them several strokes with a cane, on their backs.
criminalsIsn't that the most humane punishment for criminals?
criminalsMany criminals in America are addicted to drugs.
criminalsThe attitude of the court toward young criminals is different from its attitude toward adult criminals.
criminalsThe criminals have all been apprehended.
criminalsThe police are inquiring into his connections with the criminals.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มฤจฉาชีพ(n) criminals, See also: gangsters, desperadoes, underworld, Syn. มิจฉาชีพ, Example: การที่ลูกของเขาเป็นมฤจฉาชีพนั้นทำความเสื่อมเสียให้แก่เขามาก, Thai Definition: คนที่เลี้ยงชีวิตผิดทาง, คนที่เลี้ยงชีวิตในทางที่ผิด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตะแลงแกง[talaēngkaēng] (n) EN: gallows ; scaffold ; gibbet ; place where prisoners are executed ; place for the execution of criminals  FR: échafaud [m] ; potence [f] ; gibet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CRIMINALS K R IH1 M AH0 N AH0 L Z
CRIMINALS' K R IH1 M AH0 N AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
criminals (n) krˈɪmɪnlz (k r i1 m i n l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
BC級戦犯[ビーシーきゅうせんぱん, bi-shi-kyuusenpan] (n) class-B and class-C war criminals [Add to Longdo]
寄場;寄せ場[よせば, yoseba] (n) (1) gathering place; (2) (abbr) (See 人足寄場) labour camp for drifters, criminals, etc. (Edo period); (3) (See 寄席) musical hall; vaudeville [Add to Longdo]
教誨;教戒;教誡[きょうかい, kyoukai] (n,vs) (1) (教誨, 教戒 only) counselling (often of imprisoned criminals by a chaplain, etc.); giving guidance; (2) (教戒, 教誡 only) admonishment; scolding; exhortation [Add to Longdo]
座敷牢[ざしきろう, zashikirou] (n) (Edo-period) room for confining criminals or lunatics [Add to Longdo]
死刑囚[しけいしゅう, shikeishuu] (n) criminals condemned to death; (P) [Add to Longdo]
人足寄場[にんそくよせば, ninsokuyoseba] (n) labour camp for drifters, criminals, etc. (Edo period) [Add to Longdo]
大捕り物;大捕物[おおとりもの, ootorimono] (n) roundup (criminals, animals, etc.); manhunt; crackdown; swoop; raid [Add to Longdo]
二人組[ににんぐみ;ふたりぐみ, niningumi ; futarigumi] (n) (1) twosome; duo; (2) pair (of criminals) [Add to Longdo]
俵責め[たわらぜめ, tawarazeme] (n) Edo-period form of torture in which criminals were stuffed into straw bags with their heads exposed, piled together, and whipped (commonly used on Christians) [Add to Longdo]
捕り縄[とりなわ, torinawa] (n) rope for tying criminals [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top