ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

criminal

K R IH1 M AH0 N AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -criminal-, *criminal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
criminal(adj) เกี่ยวกับอาชญากรรม, Syn. unlawful, illegal
criminal(adj) ซึ่งทำผิด, Syn. wrongful
criminal(adj) ที่น่าเสียใจ
criminal(n) ผู้ที่ทำผิดกฎหมาย, Syn. lawbreaker, convict
criminality(n) การผิดกฎหมาย, Syn. culpability, guiltiness
criminal law(n) กฎหมายอาญา
criminal conversation(n) การเป็นชู้, Syn. adultery, fornication

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
criminal(คริม'มะเนิล) adj. เกี่ยวกับอาชญากรรม,เกี่ยวกับอาญา,มีความผิดทางอาญา,ไร้ความสำนึก,โง่ n. อาชญากร, Syn. culpable, disgraceful
criminalistics(คริมมิแนลลิส'ทิคซฺ) n. อาชญากรรมวิทยา, See also: criminality คริมมิแนล'ลิที n. ความเป็นอาญา, การกระทำที่เป็นอาชญากรรม

English-Thai: Nontri Dictionary
criminal(adj) เกี่ยวกับอาชญากรรม,ทุจริต,ซึ่งเป็นความผิดทางอาญา
criminal(n) ผู้ร้าย,จำเลย,อาชญากร,คนร้าย
CRIMINAL criminal law(n) กฎหมายอาญา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
criminalอาชญากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
criminal abortionการทำแท้งผิดกฎหมาย, การรีดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
criminal abortionการทำให้แท้งที่เป็นความผิดอาญา, การรีดลูก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
criminal associationซ่องโจร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
criminal caseคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
criminal codeประมวลกฎหมายอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
criminal courtศาลอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
criminal damageความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ [ดู malicious damage; malicious mischief] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
criminal identificationตำหนิรูปพรรณอาชญากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
criminal insaneวิกลจริตทางอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Criminalอาชญากรรม [การแพทย์]
Criminal actการกระทำในทางอาญา [TU Subject Heading]
Criminal anthropologyอาชญามนุษยวิทยา [TU Subject Heading]
Criminal attemptการพยายามกระทำผิดทางอาญา [TU Subject Heading]
Criminal behaviorพฤติกรรมของอาชญากร [TU Subject Heading]
Criminal behavior, Prediction ofการพยากรณ์พฤติกรรมของอาชญากร [TU Subject Heading]
Criminal courtsศาลอาญา [TU Subject Heading]
Criminal intentเจตนาทางอาญา [TU Subject Heading]
Criminal investigationการสืบสวนอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Criminal jurisdictionเขตอำนาจศาลคดีอาญา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
criminal investigation department(n) หน่วยสืบสวนอาชญากรรม, Syn. C.I.D.

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
criminalAccording to today's morning paper, the condemned criminal committed suicide.
criminalBen was believed to be a criminal.
criminalBomb-making criminals frequently have the motive of wanting public attention.
criminalCriminals are deprived of social rights.
criminalCriminals generally do not single out police officers.
criminalDon't call him the criminal.
criminalFrom this evidence, it follows that he is not the criminal.
criminalHe answers to the description of the criminal.
criminalHe is an authority on criminal law.
criminalHe speaks as if he knew the criminal.
criminalHe was in reality a criminal.
criminalHis criminal record is apparently for murder, but he won't start to talk about the details.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วายร้าย(n) criminal, See also: villain, evil man, bandit, brigand, gangster, Syn. คนร้าย, Ant. คนดี, Example: เขาได้รับการยกย่องจากวายร้ายทั้งหลายว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของอาณาจักรแก๊งสเตอร์ที่แท้จริง, Count Unit: คน
อาญา(n) criminal case, Syn. คดีอาญา, Ant. แพ่ง, คดีแพ่ง, Example: อาชญากรรมคือการกระทำผิดอาญา และผู้ที่กระทำต้องได้รับโทษตามกฎหมาย, Thai Definition: คดีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญา, Notes: (บาลี/สันสกฤต), (กฎหมาย)
คดีอาญา(n) criminal case, Example: ศาลตัดสินเพิ่มโทษเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดในคดีอาญาด้วย, Count Unit: คดี, Thai Definition: คดีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญา เป็นความผิดต่อส่วนรวม
ผู้ร้าย(n) criminal, See also: lawbreaker, offender, malefactor, culprit, crook, felon, Syn. อาชญากร, โจร, คนร้าย, มิจฉาชีพ, Ant. ตำรวจ, Example: หน้าที่ของตำรวจคืออยู่เวรยามตามหน้าที่ จับผู้ร้าย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ลักขโมยหรือปล้นทรัพย์สินผู้อื่น
ศาลอาญา(n) Criminal Court, Count Unit: ศาล, Thai Definition: ศาลชั้นต้นซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทั้งปวงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร, Notes: (กฎหมาย)
อาชญากร(n) criminal, See also: felon, offender, crook, malefactor, Syn. ผู้ร้าย, ผู้กระทำผิดกฎหมาย, Example: บุคคลที่มีบุคลิกภาพ ฉุนเฉียว ดุเดือด อาจจะหาทางออกด้วยการเกเร และเป็นอาชญากร, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ก่ออาชญากรรม, ผู้กระทำความผิดที่เป็นคดีอาญา
ทางอาญา(adj) criminal, Ant. ทางแพ่ง, Example: ความผิดในการขโมยของเป็นความผิดทางอาญา, Thai Definition: ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา(n) Criminal Code, See also: Penal Code, Example: ประมวลกฎหมายอาญาจัดพิมพ์ออกเผยแพร่แล้ว, Count Unit: ฉบับ
มฤจฉาชีพ(n) criminals, See also: gangsters, desperadoes, underworld, Syn. มิจฉาชีพ, Example: การที่ลูกของเขาเป็นมฤจฉาชีพนั้นทำความเสื่อมเสียให้แก่เขามาก, Thai Definition: คนที่เลี้ยงชีวิตผิดทาง, คนที่เลี้ยงชีวิตในทางที่ผิด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ซ่องโจร(n) criminal association, See also: hideout, lair, thieves' den, bandit's den, den, Syn. ถ้ำโจร, รังโจน, Example: ตำรวจใช้กำลังทั้งโรงพักในการทลายซ่องโจรกลางกรุง, Thai Definition: แหล่งมั่วสุมของโจร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชญากร[ātyākøn = ātchayākøn] (n) EN: criminal ; perpetrator  FR: criminel [m]
อาชญากรสงคราม[ātyākøn songkhrām = ātchayākøn songkhrām] (n, exp) EN: war criminal  FR: criminel de guerre [m]
อาญา[āyā] (adj) EN: penal ; criminal  FR: pénal ; criminel
แฟ้มอาชญากรรม[faēm ātyākam] (n, exp) EN: criminal record  FR: casier judiciaire [m]
หัวขโมย[hūakhamōi] (n) EN: thief ; bandit; burglar ; cheat ; robber ; king of thieves ; arch-criminal  FR: voleur [m] ; cambrioleur [m] ; roi des cambrioleurs [m]
เจตนาทางอาญา[jēttanā thāng āyā] (n, exp) EN: criminal intent
โจรผู้ร้าย[jōn phūrāi] (n) EN: criminal ; thief ; robber ; bandit ; burglar  FR: bandit [m] ; voleur [m] ; criminel [m]
แก๊งอันธพาล[kaeng anthaphān] (n, exp) EN: gang of hooligans ; criminal gang
การดำเนินคดีอาญา[kān damnoēnkhadī āyā] (n, exp) EN: criminal procedure ; criminal proceedings ; penal proceedings
การฟ้องคดีอาญา[kān føng khadī āyā] (n, exp) EN: criminal prosecution ; criminal action ; prosecution

CMU English Pronouncing Dictionary
CRIMINAL K R IH1 M AH0 N AH0 L
CRIMINALS K R IH1 M AH0 N AH0 L Z
CRIMINAL'S K R IH1 M AH0 N AH0 L Z
CRIMINALS' K R IH1 M AH0 N AH0 L Z
CRIMINALLY K R IH1 M AH0 N AH0 L IY0
CRIMINALIST K R IH1 M AH0 N AH0 L IH0 S T
CRIMINALITY K R IH2 M AH0 N AE1 L IH0 T IY0
CRIMINALIZE K R IH1 M AH0 N AH0 L AY2 Z
CRIMINALIZED K R IH1 M AH0 N AH0 L AY2 Z D
CRIMINALISTS K R IH1 M AH0 N AH0 L IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
criminal (n) krˈɪmɪnl (k r i1 m i n l)
criminals (n) krˈɪmɪnlz (k r i1 m i n l z)
criminally (a) krˈɪmɪnəliː (k r i1 m i n @ l ii)
criminality (n) krˈɪmənˈælɪtiː (k r i1 m @ n a1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刑事[xíng shì, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ, ] criminal; penal, #4,821 [Add to Longdo]
刑法[xíng fǎ, ㄒㄧㄥˊ ㄈㄚˇ, ] criminal law, #8,496 [Add to Longdo]
罪犯[zuì fàn, ㄗㄨㄟˋ ㄈㄢˋ, ] criminal, #10,007 [Add to Longdo]
刑事诉讼法[xíng shì sù sòng fǎ, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ ㄙㄨˋ ㄙㄨㄥˋ ㄈㄚˇ, / ] criminal procedure, #28,039 [Add to Longdo]
犯罪者[fàn zuì zhě, ㄈㄢˋ ㄗㄨㄟˋ ㄓㄜˇ, ] criminal; perpetrator, #61,841 [Add to Longdo]
刑案[xíng àn, ㄒㄧㄥˊ ㄢˋ, ] criminal case [Add to Longdo]
刑诉法[xíng sù fǎ, ㄒㄧㄥˊ ㄙㄨˋ ㄈㄚˇ, / ] criminal procedure; abbr. for 刑事訴訟法|刑事诉讼法 [Add to Longdo]
控罪[kòng zuì, ㄎㄨㄥˋ ㄗㄨㄟˋ, ] criminal charge; accusation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kriminalpolizei {f}; Kripo {f}criminal investigation department; CID [Br.] [Add to Longdo]
Strafkammer {f} | Strafkammern {pl}criminal division | criminal divisions [Add to Longdo]
Strafmündigkeit {f}criminal discretion [Add to Longdo]
Strafrecht {n} | Strafrechte {pl}criminal law | criminal laws [Add to Longdo]
Strafregister {n}criminal records; criminal record [Add to Longdo]
Strafsache {f} | Strafsachen {pl}criminal case | criminal cases [Add to Longdo]
Straftat {f}criminal act; criminal offence; punishable act [Add to Longdo]
Strafverfahren {n}criminal proceedings [Add to Longdo]
Strafverfahren {n}criminal procedure [Add to Longdo]
Strafverfolgung {f} strafrechtliche Verfolgung {f}; Anklage {f} (wegen)criminal prosecution (for) [Add to Longdo]
Verbrecher {m} | Verbrecher {pl}criminal | criminals [Add to Longdo]
Vorbestrafung {f}criminal record [Add to Longdo]
kriminell; verbrecherisch {adj} | krimineller | am kriminellsten | eine kriminelle Neigungcriminal | more criminal | most criminal | a criminal twist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
A級戦犯[エーきゅうせんぱん, e-kyuusenpan] (n) class-A war criminal [Add to Longdo]
BC級戦犯[ビーシーきゅうせんぱん, bi-shi-kyuusenpan] (n) class-B and class-C war criminals [Add to Longdo]
わいせつ罪;猥褻罪[わいせつざい, waisetsuzai] (n) criminal indecency [Add to Longdo]
インターポール;インターポル[inta-po-ru ; inta-poru] (n) Interpol; International Criminal Police Organization (Organisation) [Add to Longdo]
悪意[あくい, akui] (n,adj-no) (1) ill will; spite; evil intention; (2) bad meaning; (n) (3) (criminal) malice; (4) mala fides (criminal intent to deceive); (P) [Add to Longdo]
隠避[いんぴ, inpi] (n,vs) helping a criminal to avoid arrest [Add to Longdo]
縁座[えんざ, enza] (n,vs) (system of) extending complicity for a crime to the criminal's family members [Add to Longdo]
下げ渡す;下げわたす[さげわたす, sagewatasu] (v5s,vt) (1) to make a (government) grant; (2) to release (a criminal) [Add to Longdo]
下手人[げしゅにん, geshunin] (n) offender; criminal [Add to Longdo]
慣行犯[かんこうはん, kankouhan] (n) (1) (See 常習犯) habitual criminal; recidivist; (2) recidivism; habitual criminal activity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 criminal
   adj 1: bringing or deserving severe rebuke or censure; "a
       criminal waste of talent"; "a deplorable act of
       violence"; "adultery is as reprehensible for a husband as
       for a wife" [syn: {condemnable}, {criminal},
       {deplorable}, {reprehensible}, {vicious}]
   2: guilty of crime or serious offense; "criminal in the sight of
     God and man"
   3: involving or being or having the nature of a crime; "a
     criminal offense"; "criminal abuse"; "felonious intent" [syn:
     {criminal}, {felonious}]
   n 1: someone who has committed a crime or has been legally
      convicted of a crime [syn: {criminal}, {felon}, {crook},
      {outlaw}, {malefactor}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top