ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crier

K R AY1 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crier-, *crier*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crier(n) ผู้ประกาศ, Syn. proclaimer
crier(n) ผู้ร้อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crier(ไคร'เออะ) n. ผู้ร้อง,คนร้องขาย,เจ้าหน้าที่ศาลที่เรียกขาน,เจ้าหน้าที่ประกาศ
descrier(ดิสไคร'เออะ) n. ผู้มองเห็น,ผู้ค้นพบ

English-Thai: Nontri Dictionary
crier(n) คนป่าวประกาศ,ผู้ประกาศ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, and the town crier in Nowheresville, Vermont, so your parents find out.โอ้ และผู้ประกาศของเมืองหมู่บ้านโบ๋เบ๋เวอร์มอนต์ แล้วพ่อแม่เธอก็จะรู้ The Last Days of Disco Stick (2009)
I call upon my criers to proclaim that tomorrow we'll see the greatest wedding this kingdom has ever known.ข้าขอประกาศอย่างเป็นทางการ ว่าพรุ่งนี้จะมีงานพระราชพิธีอภิเษก ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ราชอาณาจักรนี้เคยมี Your Highness (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอ็ด[et] (v) EN: scold ; blame ; reproach ; yell at  FR: crier ; faire du vacarme
กระปุกหมึก[krapuk meuk] (n) FR: encrier [m]
กรีดเสียงร้อง[krīt sīeng røng] (v, exp) EN: shriek ; scream   FR: hurler ; crier
โม้[mō] (v) EN: talk big ; brag ; boast ; play up ; preach and trumpet ; blow one's own horn  FR: se vanter ; fanfaronner ; se glorifier ; se flatter (de) (litt.) ; crier sur tous les toits
แผด[phaet] (v) EN: roar ; thunder ; snarl ; bluster ; yell ; bellow ; shout ; scream ; trumpet ; blaze ; cry ; yell  FR: hurler ; crier ; s'égosiller ; proférer ; émettre un son strident
ร้อง[røng] (v) EN: cry out ; bawl ; bellow ; shriek  FR: crier ; pousser un cri
ตะโกน[takōn] (v) EN: shout ; bawl ; holler ; roar ; call out ; cry out ; yell ; exclaim ; scream ; bellow  FR: crier ; s'écrier
ตะโกนเรียก[takōn rīek] (v, exp) EN: hail ; holler ; call out ; cry out ; call someone loudly  FR: crier ; s'écrier
แท่นหมึก[thaenmeuk] (n) EN: Chinese ink pedestal ; inkstand  FR: grand encrier [m]
โถน้ำตาล[thō nāmtān] (n) EN: sugar bowl  FR: sucrier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CRIER K R AY1 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crier (n) krˈaɪər (k r ai1 @ r)
criers (n) krˈaɪəz (k r ai1 @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
東西屋[とうざいや, touzaiya] (n) town crier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crier
   n 1: a person who weeps [syn: {weeper}, {crier}]
   2: (formerly) an official who made public announcements [syn:
     {town crier}, {crier}]
   3: a peddler who shouts to advertise the goods he sells

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top