ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cretinism

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cretinism-, *cretinism*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cretinism(เครท'ทินิสซึม) n. โรคเรื้อรังที่เป็นภาวะการขาดแคลนน้ำคัดหลั่งจากต่อมไธรอยด์แต่กำเนิด ทำให้มีร่างแคระและผิดส่วน จิตบกพร่องและโง่

English-Thai: Nontri Dictionary
cretinism(n) รูปร่างแคระแกร็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cretinismสภาพแคระโง่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cretinismครีตินิสม์,โรค;ครีตินิสต์;ธัยรอยด์พร่องในเด็กเล็ก;เตี้ยแคระแกรน;ครีตินิสม;เตี้ยแคระและโง่;ครีตินิสม์;เตี้ยแคระ;แคระ [การแพทย์]
cretinismเครทินิซึม, โรคที่เกิดจากการขาดฮอร์โมนไทรอกซินในวัยเด็ก มีผลทำให้ร่างกายและสติปัญญาเจริญช้ากว่าเด็กปกติ เช่น มีรูปร่างเตี้ยแคระและถ้าเป็นมากจะทำให้ปัญญาอ่อนด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cretinism, Athyreoticต่อมธัยรอยด์ไม่เจริญตามปกติ [การแพทย์]
Cretinism, Athyroticอธัยโรติคคริตินิสม์ [การแพทย์]
Cretinism, Endemicธัยรอยด์พร่องเฉพาะถิ่นในทารก,การขาดไอโอดีนในอาหาร [การแพทย์]
Cretinism, Goitrousชนิดที่มีคอพอก [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレチン病[クレチンびょう, kurechin byou] (n) cretinism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  cretinism
      n 1: severe hypothyroidism resulting in physical and mental
           stunting

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top