ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

creeping

K R IY1 P IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -creeping-, *creeping*, creep
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
creeping(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
creeping๑. เกาะเลื้อย [มีความหมายเหมือนกับ repent]๒. การเกาะเลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
creeping thrombosisภาวะลิ่มเลือดลามในหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
creeping ulcerแผลเปื่อยคืบคลาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Creepingการคืบ [การแพทย์]
Creeping (lag) of aneroid barometerความเชื่องช้าของ บารอมิเตอร์ตลับ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
creepingI'm getting a spare tire around my waist. I guess its middle age creeping up on me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เถาวัลย์(n) vine, See also: creeping plant, climber, liana, Syn. พรรณไม้เลื้อย, Example: พืชชนิดนี้มีลักษณะคล้ายเถาวัลย์, Thai Definition: พรรณไม้ที่เป็นเถา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะลูดช้าง[chalūt chāng] (n, exp) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose
ดองดึง[døngdeung] (n, exp) EN: Climbing lily ; Glory lily ; Creeping lily
กระดุมทองเลื้อย[kradum thøng leūay] (n, exp) EN: Climbing wedelia ; Creeping daisy ; Singapore daisy
สะระแหน่ประดับ[saranaē pradap] (n, exp) EN: Creeping charley

CMU English Pronouncing Dictionary
CREEPING K R IY1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
creeping (v) krˈiːpɪŋ (k r ii1 p i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
醋酱草[cù jiāng cǎo, ㄘㄨˋ ㄐㄧㄤ ㄘㄠˇ, / ] creeping oxalis; edelweiss [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つる植物;蔓植物[つるしょくぶつ, tsurushokubutsu] (n,adj-no) creeper (creeping plant); trailer (trailing plant); climber (climbing plant); vine [Add to Longdo]
もぞもぞ;もそもそ[mozomozo ; mosomoso] (vs,adv,adv-to) (on-mim) creeping about; stirring restlessly; squirming [Add to Longdo]
クリーピングインフレ[kuri-pinguinfure] (n) creeping inflation [Add to Longdo]
クリーピングインフレーション[kuri-pinguinfure-shon] (n) creeping inflation [Add to Longdo]
葛;蔓[かずら, kazura] (n) creeping plant; creeper [Add to Longdo]
岩苦菜[いわにがな;イワニガナ, iwanigana ; iwanigana] (n) (uk) (See 地縛・1) creeping lettuce (Ixeris stolonifera) [Add to Longdo]
金瘡小草[きらんそう;キランソウ, kiransou ; kiransou] (n) (uk) creeping bugleweed (Ajuga decumbens) [Add to Longdo]
枯葎[かれむぐら, karemugura] (n) (arch) creeping plant withered in the winter cold [Add to Longdo]
地縛;地縛り[じしばり;ジシバリ, jishibari ; jishibari] (n) (1) (uk) creeping lettuce (Ixeris stolonifera); (2) (uk) (See 雌日芝) southern crabgrass (Digitaria ciliaris) [Add to Longdo]
忍び出し[しのびだし, shinobidashi] (n) sneaking out; creeping out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 creeping
   n 1: a slow mode of locomotion on hands and knees or dragging
      the body; "a crawl was all that the injured man could
      manage"; "the traffic moved at a creep" [syn: {crawl},
      {crawling}, {creep}, {creeping}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top