ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

creel

K R IY1 L   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -creel-, *creel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
creel[N] ตะกร้าชนิดหนึ่งใช้ใส่ปลา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
creel(ครีล) n. ตะกร้าใส่ปลา (กุ้งหรือปู) ,กับดักปลา (กุ้ง ปูหรืออื่น ๆ)

English-Thai: Nontri Dictionary
creel(n) กระชุ,กระชัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Father Creel.คุณพ่อ เคริล Rise of the Villains: Scarification (2015)
Father Creel.คุณพ่อครีล Rise of the Villains: Mommy's Little Monster (2015)
Father Creel.หลวงพ่อ ครีล Rise of the Villains: A Bitter Pill to Swallow (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อง[N] creel, See also: fish trap, Example: ชาวนาจับปลาใส่ข้องจนเต็ม, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: เครื่องจักสานสำหรับใส่ปลา รูปคล้ายตะกร้าปากแคบอย่างคอหม้อดิน ก้นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีขนาดต่างๆ

CMU English Pronouncing Dictionary
CREEL    K R IY1 L
CREELY    K R IY1 L IY0
CREELMAN    K R IY1 L M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
creel    (n) krˈiːl (k r ii1 l)
creels    (n) krˈiːlz (k r ii1 l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, ] creel for trapping fish, #374,976 [Add to Longdo]
[liǔ, ㄌㄧㄡˇ, ] creel; fish basket [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
魚籠[びく, biku] (n) (wicker) basket used for carrying fish; creel [Add to Longdo]
釣り籠[つりかご, tsurikago] (n) angler's basket; creel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  creel
      n 1: a wicker basket used by anglers to hold fish

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top