ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crayon

K R EY1 AA2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crayon-, *crayon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crayon(vt) เขียนด้วยดินสอสี
crayon(n) ดินสอสี, Syn. wax crayon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crayon(เคร'ออน,-เอิน) n. ดินสอสี,ดินสอเทียน,ดินสอขี้ผึ้ง,ดินสอชอล์ค,ภาพที่เขียนด้วยดินสอดังกล่าว, See also: crayonist n. ดูcrayon

English-Thai: Nontri Dictionary
crayon(n) ดินสอสี,ดินสอเทียน,ชอล์กสี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crayonถ่านแท่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crayon engraving; crayon manner๑. กลวิธีพิมพ์แบบเขียนถ่าน๒. ภาพพิมพ์แบบเขียนถ่าน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crayon manner; crayon engraving๑. กลวิธีพิมพ์แบบเขียนถ่าน๒. ภาพพิมพ์แบบเขียนถ่าน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crayon drawingภาพวาดเส้นด้วยวัสดุที่เป็นแท่ง [TU Subject Heading]
Crayonsสีแท่งใหญ่ๆ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สีเทียน(n) crayon

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดินสอ[dinsø] (n) EN: pencil  FR: crayon [m]
ดินสอดำ[dinsø dam] (n, exp) EN: pencil  FR: crayon [m] ; crayon noir [m]
ดินสอไม้[dinsø māi] (n, exp) EN: pencil  FR: crayon [m]
ดินสอสี[dinsø sī] (x) EN: coloured pencil ; pastel  FR: crayon de couleur [m]
เขียนภาพด้วยดินสอ[khīen phāp dūay dinsø] (v, exp) EN: draw with a pencil  FR: dessiner au crayon ; crayonner
เขียนรูป[khīen rūp] (v, exp) EN: draw ; draw a picture ; paint a picture  FR: dessiner ; esquisser ; crayonner
เครื่องเหลาดินสอ[khreūang lao dinsø] (n, exp) EN: sharpener  FR: taille-crayon [m]
นกเค้าป่าสีน้ำตาล[nok khao pā sī nāmtān] (n, exp) EN: Brown Wood Owl  FR: Chouette leptogramme [f] ; Chouette crayonnée [f]
ปากกา[pākkā] (n) EN: pen  FR: stylo [m] ; stylo à bille [m] ; Bic [m] ; crayon à bille [m]
สีเทียน[sī thīen] (n) EN: creyon  FR: crayon de cire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CRAYON K R EY1 AA2 N
CRAYONS K R EY1 AA2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crayon (v) krˈɛɪən (k r ei1 @ n)
crayons (v) krˈɛɪənz (k r ei1 @ n z)
crayoned (v) krˈɛɪənd (k r ei1 @ n d)
crayoning (v) krˈɛɪənɪŋ (k r ei1 @ n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蜡笔[là bǐ, ㄌㄚˋ ㄅㄧˇ, / ] crayon, #26,583 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buntstift {m}; Malstift {m}; Zeichenstift {m} | Buntstifte {pl}; Malstifte {pl}; Zeichenstifte {pl}crayon | crayons [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
crayon de couleur(n) |m| ดินสอสี
crayon noir(n) |m| ดินสอ(ปกติไส้สีดำ)
taille-crayon(n) |m| กบเหลาดินสอ เช่น Ma collection de Taille-crayon et l'histoire de l'invention de ce petit objet. Depuis l'age de 11 ans je collectionne les taille-crayons.

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレパス[kurepasu] (n) (abbr) pastel crayons [Add to Longdo]
クレヨン[kureyon] (n) crayon (fre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crayon
   n 1: writing implement consisting of a colored stick of
      composition wax used for writing and drawing [syn:
      {crayon}, {wax crayon}]
   v 1: write, draw, or trace with a crayon

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top