ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

craving

K R EY1 V IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -craving-, *craving*, crav
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
craving(n) ความปรารถนา, Syn. desire, need, yearning

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
craving(เคร'วิง) n. ความกระหายมาก,ความอยากได้มาก,ความเงื่อน,ความปรารถนาอย่างรุนแรง, Syn. desire, lust

English-Thai: Nontri Dictionary
craving(n) ความอยาก,ความเงี่ยน,ความกระหาย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cravingI have a craving for fresh fruit.
cravingI suddenly got a craving to eat some crisp roast chicken skin.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความบ้า(n) addiction, See also: craving, enslavement, dependence, Example: ความบ้าพนันทำให้เขาหมดตัว, Thai Definition: ความหลงใหลหรือมัวเมาในสิ่งนั้นๆ จนผิดปกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความหิว[khwām hiū] (n) EN: hungriness ; starvation ; craving ; thirst  FR: faim [f]
ทะยานอยาก[thayān yāk] (x) EN: craving (for)

CMU English Pronouncing Dictionary
CRAVING K R EY1 V IH0 NG
CRAVINGS K R EY1 V IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
craving (v) krˈɛɪvɪŋ (k r ei1 v i ng)
cravings (n) krˈɛɪvɪŋz (k r ei1 v i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
瘾头[yǐn tóu, ㄧㄣˇ ㄊㄡˊ, / ] craving; addiction, #114,224 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefallsucht {f}craving for admiration [Add to Longdo]
Geltungsbedürfnis {n}craving for recognition [Add to Longdo]
Sehnsucht {f} (nach)craving (for) [Add to Longdo]
Vergnügungssucht {f}craving for pleasure [Add to Longdo]
heftiges Verlangen; Begierde {f} | ein dringendes Verlangen nach etw. habencraving | to have a craving for sth. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
渇愛[かつあい, katsuai] (n) thirst; craving; desire [Add to Longdo]
渇望[かつぼう, katsubou] (n,vs) craving; longing; thirsting; (P) [Add to Longdo]
食指が動く[しょくしがうごく, shokushigaugoku] (exp,v5k) have an itch to; to have a craving for; to have an urge to; to have a desire for; to be eager to; to want to [Add to Longdo]
如何しても[どうしても, doushitemo] (adv) (uk) by all means; at any cost; no matter what; after all; in the long run; cravingly; at any rate; surely; (P) [Add to Longdo]
欲(P);慾[よく, yoku] (n) greed; craving; desire; avarice; wants; (P) [Add to Longdo]
欲情[よくじょう, yokujou] (n,vs) passion; passions; (sexual) desire; craving [Add to Longdo]
貪愛[とんあい;とんない;どんあい, ton'ai ; tonnai ; don'ai] (n,vs) {Buddh} attachment; craving [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  craving
      n 1: an intense desire for some particular thing

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top