ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

craven

K R EY1 V AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -craven-, *craven*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
craven(adj) ขี้ขลาด, Syn. cowardly, timid
cravenly(adv) อย่างขี้ขลาด, Syn. cowardly, timidly
cravenness(adj) ความขี้ขลาด, Syn. cowardliness, cowardice

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
craven(เคร'เวิน) adj. ขลาด,ขี้ขลาด,ตาขาว n. คนขี้ขลาด. vt. ทำให้ขี้ขลาด., See also: cravenness n. ดูcraven, Syn. dastardly, cowardly

English-Thai: Nontri Dictionary
craven(adj) ขี้ขลาดตาขาว,ขลาดกลัว
craven(n) คนขี้ขลาดตาขาว,ความขี้ขลาด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนขี้ขลาด(n) coward, See also: craven, poltroon, Syn. คนขี้กลัว, คนขลาด, คนตาขาว, Ant. คนกล้าหาญ, Example: ข้าไม่มีวันไปคบกับคนขี้ขลาดอย่างพวกมันหรอก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มักกลัว ไม่กล้าทำสิ่งต่างๆ
ตะโกรง(adv) cravenly, See also: exert very effort to acquire, to desire exceedingly, Syn. ทะเยอทะยาน, อยาก, ตะกลาม
ความขี้ขลาด(n) cowardice, See also: cravenness, timorousness, timidity, uncourteousness, timorousness, Syn. ความขลาด, ความไม่กล้า, Ant. ความองอาจ, ความกล้าหาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ขลาด[khīkhlāt] (adj) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven  FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขลาด[khlāt] (adj) EN: cowardly ; craven ; timid ; dastardly ; chicken-hearted ; white-liver ; timorous  FR: peureux ; poltron ; lâche ; couard (litt.)
แหย[yaē] (v) EN: be cowardly ; shrink ; be spineless ; be pusillanimous ; be craven ; be timid

CMU English Pronouncing Dictionary
CRAVEN K R EY1 V AH0 N
CRAVENS K R EY1 V AH0 N Z
CRAVEN'S K R EY1 V AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
craven (n) krˈɛɪvn (k r ei1 v n)
cravens (n) krˈɛɪvnz (k r ei1 v n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレバネット[kurebanetto] (n) cravenette [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 craven
   adj 1: lacking even the rudiments of courage; abjectly fearful;
       "the craven fellow turned and ran"; "a craven proposal to
       raise the white flag"; "this recreant knight"- Spenser
       [syn: {craven}, {recreant}]
   n 1: an abject coward [syn: {poltroon}, {craven}, {recreant}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top