ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cramped

K R AE1 M P T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cramped-, *cramped*, cramp, crampe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cramped(adj) คับแคบ, Syn. narrow, confined
cramped(adj) ซึ่งถูกอัดแน่นอยู่, Syn. crowded
cramped(adj) ที่อ่านยาก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Small, cramped basement apartment?ครับ, ส-ส-ส- เรื่องสัตว์, เออ, กูรู้แล้ว ก็แสดงว่ามึงต้องเรียนมากกว่านี้ Fight Club (1999)
Hey, you shouldn't go crazy in a cramped plane like this, okay?นี่ จะอัดกัน ก็อย่ามาอัดกันบนเครื่องบินแบบนี้สิ Street Fighter Alpha (1999)
I've got a car but it's gonna be a bit cramped now. Has anyone got transport?เฮ้ยพรรคพวก Shaun of the Dead (2004)
Apologies for the cramped conditions. Di, stay on David's lap.และเมื่อถึงสัปดาห์ที่แอนดี้กลับมา Shaun of the Dead (2004)
The panorama is typically cramped New York City view of nothing:ภาพมุมกว้างมีแต่ทำให้ดูอึดอัด วิวของนิวยอร์คไม่มีอะไรเลย 1408 (2007)
It's getting a bit cramped in here, so off you go. Did a grand job, Angus.ในนี้มันคับแคบไปหน่อยนะ พวกเธอน่าจะออกไปทำงานข้างนอกนะ แองกัส The Water Horse (2007)
- Honey, it's cramped in here.-ที่รัก ที่นี่มันคับแคบ Marley & Me (2008)
That's why your leg cramped up.เธอถึงเป็นตะคริวที่ขาแบบนี้ไง Episode #1.6 (2009)
The only thing missing in that cramped little office was a hamster wheel and wood chips.เรื่องที่เกิดขึ้นในออฟฟิศน่ะเล็กน้อย เหมือนหนูแฮมสเตอร์ในกรงล้อกับเศษไม้ Would I Think of Suicide? (2009)
Won't it be a little cramped now that we have Paige?มันจะไม่แคบไปหรอ ตอนนี้เรามีเพจด้วยนะ Then I Really Got Scared (2011)
Sorry. I cramped up there.โทษที เหน็บกิน The Bridge (2011)
When I drag myself out of the relative comforts of my cramped office, it means that it's urgent.ซีลีย์ บูธ ตอนที่ฉันลากสังขารออกมา จากที่ทำงานของฉัน มันแปลว่ามีเรื่องฉุกเฉิน The Gunk in the Garage (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crampedI want to move out of this cramped room as soon as I can.
crampedMy leg cramped up as I ran down the stairs to catch a train, and I had to sit down right there in the middle of the stairway.
crampedThis room is cramped.
crampedTrain compartments soon get cramped.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัก[chak] (v) EN: convulse ; twitch ; be cramped ; be subject to spasms ; have convulsions
อึดอัด[eut-at] (v) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied  FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
อึดอัด[eut-at] (adj) EN: cramped  FR: gêné ; mal à l'aise
คับแคบ[khapkhaēp] (adj) EN: narrow ; small ; cramped ; restricted ; close ; limited ; contracted  FR: étroit ; exigu

CMU English Pronouncing Dictionary
CRAMPED K R AE1 M P T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cramped (v) krˈæmpt (k r a1 m p t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jú, ㄐㄩˊ, ] cramped; narrow, #708,266 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
狭苦しい[せまくるしい, semakurushii] (adj-i) cramped [Add to Longdo]
狭小[きょうしょう, kyoushou] (adj-na,n) narrow; cramped; small-sized [Add to Longdo]
手狭[てぜま, tezema] (adj-na,n) narrow; small; cramped [Add to Longdo]
所狭い[ところせまい, tokorosemai] (adj-i) crowded; overflowing; cramped [Add to Longdo]
所狭し;ところ狭し;所せまし;所せし[ところせまし(所狭し;ところ狭し;所せまし);ところせし(所狭し;ところ狭し;所せし), tokorosemashi ( tokoro semashi ; tokoro semashi ; tokoro semashi ); tokoroseshi ( t] (adv-to) (See 所狭い) crowded; overflowing; cramped [Add to Longdo]
攣る;痙る[つる, tsuru] (v5r) (uk) to cramp; to be cramped; to contract [Add to Longdo]
竦む[すくむ, sukumu] (v5m,vi) to cower; to be cramped [Add to Longdo]
陋屋[ろうおく, rouoku] (n) cramped home; one's humble abode; hovel; pigsty; cottage; squalid hut [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  cramped
      adj 1: constricted in size; "cramped quarters"; "trying to bring
             children up in cramped high-rise apartments"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top