ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crack up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crack up-, *crack up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crack up(phrv) แตกระแหง (ดิน), See also: แตกแห้ง
crack up(phrv) ตก (เครื่องบิน), See also: พัง รถ, Syn. break up
crack up(phrv) จ็บป่วย, See also: ป่วย, Syn. break down
crack up(phrv) ยกย่องเกินไป, Syn. cry up
crack up(phrv) อดหัวเราะไม่ได้, See also: หยุดหัวเราะไม่ได้, Syn. double up

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสียสติ[sīa sati] (v, exp) EN: lose one's mind ; crack up ; be insane ; go mad  FR: perdre l'esprit ; perdre la raison ; craquer ; ne pas tenir le coup

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crack up
   v 1: suffer a nervous breakdown [syn: {crack up}, {crack},
      {crock up}, {break up}, {collapse}]
   2: rhapsodize about
   3: laugh unrestrainedly [syn: {break up}, {crack up}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top