ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crabby

K R AE1 B IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crabby-, *crabby*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crabby(adj) ที่อารมณ์เสีย, See also: ที่มีอารมณ์ฉุนเฉียว, Syn. peevish, ill-tempered
crabby(sl) หงุดหงิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crabby(แครบ'บี) adj. มีอารมณ์ฉุนเฉียว,โกรธง่าย, Syn. ill-natured, cross

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Are you gonna be that crabby when you get older?ตอนคุณแก่ๆ จะอารมณ์บูดแบบนั้นรึเปล่า The Brave One (2007)
And I don't know why I am letting your crabby little attitude get to me, because Henry and I have already decided that we're going be together even after he goes back to Tucson, whether you like it or not!ทำไม ใบ้กินเลยเหรอ? ไม่ น้ำฉันพึ่งเดิน แน่ใจเหรอ ว่าเธอน้ำเดินแล้ว Betty's Baby Bump (2008)
Katsuragi is just a crabby old man.คัทซึรากิก็เป็นแค่ตาแกจอมวายร้ายเท่านั้นเอง Eiga: Kurosagi (2008)
If that crabby old man isn't going to be there, he should say so!ตาแก่ขี้โมโหเอ้ย ไม่อยู่ก็น่าจะบอกกันก่อน Eiga: Kurosagi (2008)
I get the distinct impression from their crabby behavior,ฉันได้รับการต้อนรับ แบบไม่ค่อยน่ายินดีสักเท่าไหร่ Brothers in Arms (2008)
What if then he got really crabby and left... and didn't even take home the Care Bear I won him playing Skee Ball?ถ้าเขาโมโห กลับไป ไม่เอาตุ๊กตาหมีที่ฉันให้ กลับไปด้วย The Power of Madonna (2010)
So you couldn't talk Crabby Pants into the vest, huh?นายคงไม่ได้บอกให้เธอ แต่งกั๊กพู่นี่หรอกนะ Halloween (2010)
She always this crabby when she urinates?เธออารมณ์ขุ่นอย่างนี้ทุกครั้งที่ฉี่เลยเหรอ The Wildebeest Implementation (2011)
Hey, crabby pants.นี่ สาวน้อยขี้หงุดหงิด Pilot (2011)
Seem kind of crabby tonight, Mike.ดูเหมือนอารมณ์เสียนะคืนนี้ ไมค์ Christmas Help (2012)
Don't get me wrong, I'm upset, but she was a crabby old bat.อย่าเข้าใจผิดนะ ผมก็เสียใจ แต่เธอเป็นอีแก่ขี้โมโหหน่ะ Bad Grandpa (2013)
Okay, a crabby human being.โอเค มนุษย์เข้าใจยาก A Wanted (Inhu)Man (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระเง้ากระงอด[kra-ngāo kra-ngøt] (adj) EN: petulant ; crabby

CMU English Pronouncing Dictionary
CRABBY K R AE1 B IY0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] crabby; tough, #28,248 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crabby
   adj 1: annoyed and irritable [syn: {crabbed}, {crabby}, {cross},
       {fussy}, {grouchy}, {grumpy}, {bad-tempered}, {ill-
       tempered}]

Are you satisfied with the result?Discussions