ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cowherd

K AW1 HH ER2 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cowherd-, *cowherd*, cowher
English-Thai: Nontri Dictionary
cowherd(n) คนเลี้ยงวัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โคบาล[khōbān] (n) EN: cowboy ; cowman ; cattleman ; cowpoke ; cowhand ; cowherd

CMU English Pronouncing Dictionary
COWHERD K AW1 HH ER2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cowherd (n) kˈauhɜːʳd (k au1 h @@ d)
cowherds (n) kˈauhɜːʳdz (k au1 h @@ d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牛郎[Niú láng, ㄋㄧㄡˊ ㄌㄤˊ, ] Cowherd of the folk tale Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女; Altair (star), #35,777 [Add to Longdo]
牛郎织女[niú láng zhī nǚ, ㄋㄧㄡˊ ㄌㄤˊ ㄓ ㄋㄩˇ, / ] Cowherd and Weaving maid (characters in folk story); separated lovers; Altair and Vega (stars), #54,346 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cowherd
   n 1: a hired hand who tends cattle and performs other duties on
      horseback [syn: {cowboy}, {cowpuncher}, {puncher},
      {cowman}, {cattleman}, {cowpoke}, {cowhand}, {cowherd}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top