ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

courtship

K AO1 R CH IH2 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -courtship-, *courtship*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
courtship(n) การขอความรัก, Syn. courting, wooing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
courtship(คอร์ท'ชิพ) n. การเกี้ยว,การจีบ,การขอความรัก,ระยะเวลาที่มีการเกี้ยวกัน,การประจบ

English-Thai: Nontri Dictionary
courtship(n) การจีบ,การเกี้ยวพาราสี,การขอความรัก,การประจบ,การติดผู้หญิง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Courtshipการเกี้ยวพาน [TU Subject Heading]
Courtshipการเกี้ยวพาราสี,การผสมพันธุ์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
courtship[คอร์ท-ชิพ] การหาคู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเกี้ยว[kān kīo] (n) EN: courtship  FR: cour [f] ; parade nuptiale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COURTSHIP K AO1 R CH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
courtship (n) kˈɔːt-ʃɪp (k oo1 t - sh i p)
courtships (n) kˈɔːt-ʃɪps (k oo1 t - sh i p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Balzverhalten {n} [zool.]courtship behaviour; courtship behavior [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
歌垣[うたがき, utagaki] (n) (arch) gathering of men and women who sang courtship songs to each other and danced; dancing and singing feast of young men and women in ancient Japan [Add to Longdo]
求愛誇示[きゅうあいこじ, kyuuaikoji] (n) courtship display [Add to Longdo]
求愛行動[きゅうあいこうどう, kyuuaikoudou] (n) courtship behavior (animals) [Add to Longdo]
求縁[きゅうえん, kyuuen] (n,vs) courtship [Add to Longdo]
求婚[きゅうこん, kyuukon] (n,vs) marriage proposal; courtship [Add to Longdo]
結婚活動[けっこんかつどう, kekkonkatsudou] (n) searching for a marriage partner; marriage hunting; activities leading to marriage, e.g. dating, courtship, etc. [Add to Longdo]
婚活;婚カツ[こんかつ(婚活);こんカツ(婚カツ), konkatsu ( kon katsu ); kon katsu ( kon katsu )] (n) (abbr) (See 結婚活動) searching for a marriage partner; marriage hunting; activities leading to marriage, e.g. dating, courtship, etc. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 courtship
   n 1: a man's courting of a woman; seeking the affections of a
      woman (usually with the hope of marriage); "its was a brief
      and intense courtship" [syn: {courtship}, {wooing},
      {courting}, {suit}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top