ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

court

K AO1 R T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -court-, *court*
English-Thai: Longdo Dictionary
court writ(n) หมายศาล
constitutional court(org) ศาลรัฐธรรมนูญ ของประเทศไทยมีชื่อเต็มว่า The Constitutional Court of The Kingdom of Thailand มีโฮมเพจอยู่ที่ http://www.concourt.or.th/
Central Bankruptcy Court(n, name, org, uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html
Central Bankruptcy Court(n, name, org, uniq) ศาลล้มละลายกลาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
court(n) คฤหาสน์
court(vt) จีบ, See also: เกี้ยวพาราสี, Syn. romance, woo
court(n) ถนนสายสั้นๆ
court(n) ที่เปิดโล่ง, Syn. square, courtyard
court(n) ศาล, See also: ศาลยุติธรรม, ที่ตัดสินความ, Syn. courthouse, justice building
court(n) สนาม, See also: สนามสำหรับเล่นกีฬา, Syn. field
court(n) สภา, See also: คณะกรรมการบริหาร
court(vt) เสี่ยง
courtly(adj) สุภาพเรียบร้อย, Syn. elegant, formal, stately
courtesy(n) ความมีมารยาท, See also: ความนอบน้อม, ความสุภาพ, Syn. politeness, civility

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
court(คอร์ท) {courted,courting,courts} n. สนาม,ลาน,ศาล,คณะกรรมการบริหาร,ราชสำนัก,สภา,การเกี้ยว,การประจบ,การแส่หาเรื่อง vt.,vi. เกี้ยว,ประจบ,จีบ,แส่หาเรื่อง -Phr. (the Court of St. Jame's ราชสำนักอังกฤษ)
court handn. แบบลายมือ, Syn. Saxon handwriting
court tennisn. ลานเทนนิส,สนามเล่นเทนนิส
court-martial(คอร์ท'มาร์เชิล) n. ศาลทหาร vt. ขึ้นศาลทหาร
courteous(เคอ'เทียส) adj. มีมารยาท,สุภาพ,มีอัธยาศัย,มีความเอื้อเฟื้อ, See also: courteousness n., Syn. polite, civil, Ant. impolite
courtesan(คอร์'ทิเซิน) n. โสเภณีชั้นสูง, Syn. mistress, prostitute
courtesy(เคอ'ทิซี) n. มารยาท,ความสุภาพ,ความเอื้อเฟื้อ,อัธยาศัย. -Id. (drop a courtesy ถอนสายบัว), Syn. politeness, graciousness
courtezan(คอร์'ทิเซิน) n. โสเภณีชั้นสูง, Syn. mistress, prostitute
courthouse(คอร์ท'เฮาซฺ) n. อาคารศาล,สำนักงานศาล
courtier(คอร์ท'เทียร์) n. ข้าราชสำนัก,คนประจบสอพลอ

English-Thai: Nontri Dictionary
court(n) ศาล,ลาน,สนาม,ราชสำนัก,พระราชฐาน,สภา,การเกี้ยว,การจับ
COURT-court-martial(n) ศาลทหาร
COURT-court-martial(vt) ขึ้นศาลทหาร
courteous(adj) อ่อนโยน,สุภาพ,มีมารยาท,มีอัธยาศัยดี
courtesan(n) โสเภณี,หญิงงามเมือง,นางคณิกา
courtesy(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความเอื้อเฟื้อ,มารยาท,อัธยาศัย
courtezan(n) โสเภณี,หญิงงามเมือง,นางคณิกา
courthouse(n) ศาลากลาง,สำนักงานศาล
courtier(n) มหาดเล็ก,คนประจบสอพลอ
courtliness(n) ความสง่างาม,ความสุภาพเรียบร้อย,ความสุภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
court๑. ศาล๒. ราชสำนัก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
courtศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
court feesค่าธรรมเนียมศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
court martialศาลอาญาศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
court of appealศาลอุทธรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
court of appealsศาลอุทธรณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Court of Chancery; Chancery, Court ofศาลชานเซอรีของอังกฤษ (ศาลชั้นต้นในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Court of Claimsศาลพิจารณาข้อเรียกร้องจากรัฐ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
court of claims; claims, court ofศาลพิจารณาข้อเรียกร้องจากรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
court of first instanceศาลชั้นต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Court administrationการบริหารงานศาล [TU Subject Heading]
Court chaplainsอนุศาสนาจารย์ในศาล [TU Subject Heading]
Court congestion and delayคดีล้นศาลและความล่าช้าในการพิจารณาคดี [TU Subject Heading]
Court recordsบันทึกของศาล [TU Subject Heading]
Court rulesหลักปฏิบัติของศาล [TU Subject Heading]
Court-appointed expertsพยานผู้เชี่ยวชาญที่ศาลตั้ง [TU Subject Heading]
Courtesyความสุภาพ [TU Subject Heading]
courtesy callการเยี่ยมคารวะ เป็นการเข้าพบเพื่อทำความรู้จักกันของบุคคลสำคัญหรือนักการทูต เช่น การเข้าพบระหว่างนักการทูตด้วยกัน หรือนักการทูตเข้าพบรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีของประเทศอื่นเข้าพบนายกรัฐมนตรี ฯลฯ [การทูต]
Courtly loveความรักในราชสำนัก [TU Subject Heading]
Courtsศาล [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Court Execution Officer(n) เจ้าหน้าที่บังคับคดี
court jester(n) ตัวตลกวังหลวง
Court of Justice of the European Union(name) ศาลแห่งสหภาพยุโรป
Court Officerเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
courtship[คอร์ท-ชิพ] การหาคู่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
courtAbout 14,000 of these usually have tickets for the Center Court.
courtAlso as they are in a intimate relationship they are in a situation where it is easy for them to suffer from violence and difficult to for them to bring complaints about that to court.
courtBy placing excessive importance on scholastic achievement, many parents have forgotten such basic social courtesies as consideration for others.
courtCan you tell me where the nearest courtesy phone is?
courtCourtesy marked his manner.
courtDo you have a tennis court in this hotel?
courtEven before Reagan and the Supreme Court stifled it, OSHA was a farce.
courtHe appealed to a higher court against the decision.
courtHe courted disaster by reckless driving.
courtHe is now playing tennis on the court.
courtHe is wanting in courtesy.
courtHelen Moody was noted as a tennis player for not showing any expression on the court.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอร์ต(n) court, Example: ส่วนมากเราเล่นเทนนิสกันที่โปโลคลับ หรือไม่ก็โรงแรมเอราวัณ เพราะมีคอร์ตอยู่, Count Unit: คอร์ต, Thai Definition: สนามเล่นกีฬาเทนนิส, Notes: (อังกฤษ)
คอร์ต(n) court, Syn. ห้องเช่า, Example: มีคอร์ตอยู่ใกล้ริมคลอง เป็นทำเลที่ดีทำเลหนึ่ง, Count Unit: แห่ง, Notes: (อังกฤษ)
ศาล(n) court, Syn. ศาลยุติธรรม, ศาลสถิตยุติธรรม, Count Unit: ศาล
ศาลยุติธรรม(n) Court of justice, Syn. ศาล, Count Unit: ศาล
ศาลชั้นต้น(n) Court of First Instance, Example: ศาลชั้นต้นได้ตัดสินประหารชีวิตจำเลยในข้อหาฆ่าคน, Count Unit: ศาล, Thai Definition: ศาลซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีในชั้นต้น เช่น ศาลแขวง, ศาลจังหวัด, ศาลแพ่ง, ศาลอาญา, Notes: (กฎหมาย)
ศาลยุติธรรม(n) Court of Justice, Example: เจ้าพนักงานจะจับกุมพระมหากษัตริย์มิได้ เพราะศาลยุติธรรมจะไม่รับฟ้อง, Count Unit: ศาล, Thai Definition: องค์การฝ่ายตุลาการที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม, Notes: (กฎหมาย)
ศาลสถิตยุติธรรม(n) court of justice, Syn. ศาลยุติธรรม, Example: ผมเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และศาลสถิตยุติธรรม, Thai Definition: สถานที่ที่พิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้ความเที่ยงธรรมแก่คู่ความ
ศาล(n) court, See also: law court, court of justice, tribunal, Example: ผมทำทุกอย่างถูกต้อง ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องก็ไปพูดกันในศาล, Count Unit: ศาล, Thai Definition: องค์กรที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี, Notes: (กฎหมาย)
ศาลทหาร(n) military court, See also: court martial, Example: การร่วมมือก่อสงครามรุกรานนั้น ศาลทหารไม่รับฟังข้ออ้างเรื่องสภาพย้อนหลัง, Count Unit: ศาล, แห่ง, Thai Definition: ศาลในสังกัดกระทรวงกลาโหมซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาวางบทลงโทษผู้กระทำผิดต่อกฎหมายทหารหรือกฎหมายอื่นในทางอาญา และมีอำนาจสั่งลงโทษบุคคลใดๆ ที่กระทำผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, Notes: (กฎหมาย)
สุภาพ(adv) politely, See also: courteously, respectfully, civilly, Syn. เรียบร้อย, อ่อนโยน, Ant. ก้าวร้าว, Example: เธอนิ่งฟังอย่างสุภาพ พร้อมกับผงกหัวเห็นด้วย, Thai Definition: ไม่ทำให้ผู้อื่นขัดตาขัดใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ว[aēo] (v) EN: court ; woo ; serenade ; sing to  FR: faire la cour ; courtiser
อำมาตย์[ammāt] (n) EN: king's minister ; court official ; councillor ; government officer  FR: conseiller du roi [m]
อำนาจศาล[amnāt sān] (n, exp) EN: jurisdiction of the court  FR: juridiction [f]
ชำระความ[chamrakhwām] (v) EN: try a court case ; judge a case ; rule ; try a case ; judge
ช็อต[chǿt] (n) EN: short circuit  FR: décharge [m] ; court-circuit [m]
ดำเนินคดี[damnoēnkhadī] (v, exp) EN: sue ; prosecute ; charge ; indict ; go to court ; take legal proceedings  FR: mener une action en justice ; ester en justice ; intenter ; attaquer
ฎีกา[dīkā] (n) EN: appeal to the Supreme Court ; submit a petition  FR: appel devant la Cour suprême
โดยมารยาท[dōi mārayāt] (adv) EN: as a matter of courtesy
ดอกทอง[døkthøng] (n) EN: promiscuous woman ; whore ; harlot ; courtesan ; prostitute ; fast woman  FR: prostituée [f] ; putain [f] (vulg.)
ฟ้องคดี[føng khadī] (v, exp) EN: sue ; sue in a court of justice ; raise an action against  FR: ester en justice

CMU English Pronouncing Dictionary
COURT K AO1 R T
COURTS K AO1 R T S
COURTIS K AO1 R T IH0 S
COURTER K AO1 R T ER0
COURTED K AO1 R T IH0 D
COURTLY K AO1 R T L IY0
COURTS' K AO1 R T S
COURT'S K AO1 R T S
COURTIER K AO1 R T IY0 ER0
COURTEAU K ER1 T OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
court (v) kˈɔːt (k oo1 t)
courts (v) kˈɔːts (k oo1 t s)
Courter (n) kˈɔːtɜːʳ (k oo1 t @@)
courted (v) kˈɔːtɪd (k oo1 t i d)
courtly (j) kˈɔːtliː (k oo1 t l ii)
courtesy (n) kˈɜːʳtəsiː (k @@1 t @ s ii)
courtier (n) kˈɔːtɪəʳr (k oo1 t i@ r)
courting (v) kˈɔːtɪŋ (k oo1 t i ng)
courteous (j) kˈɜːʳtɪəʳs (k @@1 t i@ s)
courtesan (n) kˌɔːtɪzˈæn (k oo2 t i z a1 n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuàn, ㄩㄢˋ, ] courtyard; institution, #1,239 [Add to Longdo]
法院[fǎ yuàn, ㄈㄚˇ ㄩㄢˋ, ] court of law; court, #2,129 [Add to Longdo]
法庭[fǎ tíng, ㄈㄚˇ ㄊㄧㄥˊ, ] court (of law), #3,414 [Add to Longdo]
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, ] court; courtyard, #6,069 [Add to Longdo]
朝廷[cháo tíng, ㄔㄠˊ ㄊㄧㄥˊ, ] court; imperial household; dynasty, #6,772 [Add to Longdo]
院子[yuàn zi, ㄩㄢˋ ㄗ˙, ] courtyard, #8,055 [Add to Longdo]
礼貌[lǐ mào, ㄌㄧˇ ㄇㄠˋ, / ] courtesy; manners, #10,015 [Add to Longdo]
庭审[tíng shěn, ㄊㄧㄥˊ ㄕㄣˇ, / ] court hearing, #10,078 [Add to Longdo]
大院[dà yuàn, ㄉㄚˋ ㄩㄢˋ, ] courtyard (surrounded by many buildings); compound; great institution, #11,764 [Add to Longdo]
太监[tài jiàn, ㄊㄞˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] court eunuch; palace eunuch, #12,335 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berufungsgericht {n} | Berufungsgerichte {pl}court of appeal | courts of appeal [Add to Longdo]
Ehrengericht {n} | Ehrengerichte {pl}court of honour | courts of honour [Add to Longdo]
Gerichtsbeschluss {m}; Anordnung {f}court order; adjudication [Add to Longdo]
Gerichtsdiener {m}court usher [Add to Longdo]
Gerichtsgebäude {n}court house [Add to Longdo]
Gerichtshof {m} | Gerichtshöfe {pl}court of justice | courts of justice [Add to Longdo]
Gerichtssaal {m}court room [Add to Longdo]
Gerichtsstand {m}court of jurisdiction; area of jurisdiction [Add to Longdo]
Gerichtsurteil {n}court decision [Add to Longdo]
Gerichtsverfahren {n}court procedure [Add to Longdo]
Gerichtsverhandlung {f}court hearing; (judicial) hearing [Add to Longdo]
Gerichtsverhandlung {f} | mündliche Verhandlungcourt proceedings | oral proceedings [Add to Longdo]
Hof {m}; Gericht {n}; Spielplatz {m} | Höfe {pl} | den Hof machencourt | courts | to court [Add to Longdo]
Hofdame {f} | Hofdamen {pl}court lady | court ladies [Add to Longdo]
Hoftheater {n} [hist.]court theatre; royal theatre [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
いかさま裁判[いかさまさいばん, ikasamasaiban] (n) fake trial; kangaroo court [Add to Longdo]
お志;御志[おこころざし, okokorozashi] (n) (hon) kindness; courtesy [Add to Longdo]
お白州[おしらす, oshirasu] (n) (arch) court of law in the Edo period, in which the parties sat on white sand [Add to Longdo]
お膝元;お膝下;お膝許;御膝元;御膝下;御膝許;おひざ元[おひざもと, ohizamoto] (n) (See 膝元・ひざもと・3) home territory of a powerful figure; Imperial Court; businessman's turf; Shogun's headquarters [Add to Longdo]
アミカス・キュリエ;アミカス・キューリー;アミカス・キュリィ[amikasu . kyurie ; amikasu . kyu-ri-; amikasu . kyurii] (n) amicus curiae; friend of the court [Add to Longdo]
アンツーカ;アンツーカー[antsu-ka ; antsu-ka-] (n) en-tout-cas (track or tennis court surface made of clay and crushed brick) (fre [Add to Longdo]
カーテシ[ka-teshi] (n) courtesy [Add to Longdo]
クレーコート[kure-ko-to] (n) clay court (tennis); (P) [Add to Longdo]
グラスコート[gurasuko-to] (n) grass court [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 court
   n 1: an assembly (including one or more judges) to conduct
      judicial business [syn: {court}, {tribunal}, {judicature}]
   2: a room in which a lawcourt sits; "television cameras were
     admitted in the courtroom" [syn: {court}, {courtroom}]
   3: the sovereign and his advisers who are the governing power of
     a state [syn: {court}, {royal court}]
   4: a specially marked horizontal area within which a game is
     played; "players had to reserve a court in advance"
   5: Australian woman tennis player who won many major
     championships (born in 1947) [syn: {Court}, {Margaret Court}]
   6: the family and retinue of a sovereign or prince [syn:
     {court}, {royal court}]
   7: a hotel for motorists; provides direct access from rooms to
     parking area [syn: {motor hotel}, {motor inn}, {motor lodge},
     {tourist court}, {court}]
   8: a tribunal that is presided over by a magistrate or by one or
     more judges who administer justice according to the laws
     [syn: {court}, {lawcourt}, {court of law}, {court of
     justice}]
   9: the residence of a sovereign or nobleman; "the king will
     visit the duke's court"
   10: an area wholly or partly surrounded by walls or buildings;
     "the house was built around an inner court" [syn: {court},
     {courtyard}]
   11: respectful deference; "pay court to the emperor" [syn:
     {court}, {homage}]
   v 1: make amorous advances towards; "John is courting Mary"
      [syn: {woo}, {court}, {romance}, {solicit}]
   2: seek someone's favor; "China is wooing Russia" [syn: {woo},
     {court}]
   3: engage in social activities leading to marriage; "We were
     courting for over ten years"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ct
 
 1. (kıs.) cent, county, court, one hundred.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top