ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

courier

K ER1 IY0 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -courier-, *courier*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
courier(n) ผู้ส่งสาร, See also: คนเดินหนังสือ, Syn. messenger

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
courier(เคอ'เรียร์) n. คนเดินหนังสือ,ผู้ส่งข่าวสาร,ผู้ถูกว่าจ้างให้บริการทัศนาจรแก่นักท่องเที่ยว เป์นชื่อแบบอักษร (font) ที่เป็นที่นิยมมากแบบหนึ่งที่มีใช้ในระบบวินโดว์ 3.1 และวินโดว์ 95 ตัวอักษรทุกตัวไม่ว่าจะเป็น I หรือ w ล้วนแต่ใช้เนื้อที่เท่ากันทั้งหมด
avant-courier(อะวาวงคู'เรีย) n., fr. ผู้อยู่ข้างหน้า (dispatched before another person)

English-Thai: Nontri Dictionary
courier(n) ผู้สื่อข่าว,ผู้ส่งข่าว,คนเดินหนังสือ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ส่งข่าว(n) messenger, See also: courier, delivery boy, emissary, errand-boy, herald, Syn. ผู้ส่งสาส์น, ผู้บอกข่าว, Example: เขาเป็นผู้ส่งข่าวที่มีความรวดเร็วฉับไวมากทีเดียว, Count Unit: คน
ผู้ส่งสาส์น(n) messenger, See also: courier, delivery boy, emissary, errand-boy, herald, Syn. ผู้ส่งจดหมาย, ผู้บอกข่าว, ผู้ส่งข่าว, Example: นายมั่นเป็นผู้ส่งสาส์นที่เจ้าเมืองไว้ใจที่สุด, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ส่งข่าว[phūsongkhāo] (n) EN: messenger ; courier ; informant ; press officer ; information officer ; delivery boy ; emissary ; errand-boy ; herald  FR: messager [m] ; émissaire [m] ; envoyé [m]
ผู้ส่งสาส์น[phū song sān] (n, exp) EN: messenger ; courier ; delivery boy ; emissary ; errand-boy ; herald  FR: messager [m]
ผู้ถือสาร[phūtheū sān] (n, exp) EN: courier  FR: messager [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COURIER K ER1 IY0 ER0
COURIERS K ER1 IY0 ER0 Z
COURIER'S K ER1 IY0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
courier (n) kˈurɪəʳr (k u1 r i@ r)
couriers (n) kˈurɪəʳz (k u1 r i@ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
速递[sù dì, ㄙㄨˋ ㄉㄧˋ, / ] courier, #24,880 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eilbote {m}; Stafette {f} | durch Eilbotencourier | express; express delivery [Add to Longdo]
Kurierdienst {m}courier service [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クーリエ[ku-rie] (n) courier [Add to Longdo]
クーリエサービス[ku-riesa-bisu] (n) courier service [Add to Longdo]
運び屋[はこびや, hakobiya] (n) courier; smuggler; carrier (e.g. of illegal drugs); trafficker [Add to Longdo]
宅急便[たっきゅうびん, takkyuubin] (n) (See 宅配便・1) express home delivery (by the Kuroneko Yamato company); door-to-door parcel delivery; courier service [Add to Longdo]
飛脚[ひきゃく, hikyaku] (n) express messenger; postman; mailman; courier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  courier
      n 1: a person who carries a message [syn: {messenger},
           {courier}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top