ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

countryfolk

K AH1 N T R IY0 F OW2 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -countryfolk-, *countryfolk*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
countryfolk(คัน'ทรีโฟล์ค) n. ชาวชนบท,ชาวบ้านนอก,คนที่มาจากประเทศเดียวกัน,เพื่อนร่วมชาติ, Syn. countrypeople, rustics

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบลูกทุ่ง[baēp lūkthung] (n, exp) EN: in simple style ; in folksy style ; like countryfolk
ลูกทุ่ง[lūkthung] (n) EN: countryfolk

CMU English Pronouncing Dictionary
COUNTRYFOLK K AH1 N T R IY0 F OW2 K

Japanese-English: EDICT Dictionary
里人[さとびと;りじん, satobito ; rijin] (n) villager; village folk; countryfolk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 countryfolk
   n 1: people living in the same country; compatriots [syn:
      {country people}, {countryfolk}]
   2: people raised in or living in a rural environment; rustics
     [syn: {country people}, {countryfolk}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top