ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

counterclockwise

K AW2 N T ER0 K L AO1 K W AY0 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -counterclockwise-, *counterclockwise*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
counterclockwise(adv) ทวนเข็มนาฬิกา, See also: ที่หมุนเวียนซ้าย, Syn. anticlockwise
counterclockwise(adj) ที่ทวนเข็มนาฬิกา, See also: ที่หมุนเวียนซ้าย, Syn. anticlockwise, contraclockwise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
counterclockwise(เคาเทอะคลอค'ไวซ) adj.,adv. ซึ่งทวนเข็มนาฬิกา,หมุนซ้าย, Syn. contraclockwise

English-Thai: Nontri Dictionary
counterclockwise(adj) ซึ่งทวนเข็มนาฬิกา,ซึ่งหมุนซ้าย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทวนเข็มนาฬิกา(adv) anticlockwise, See also: counterclockwise, Example: ถ้าจะเปิดฝาท่อใหญ่ให้ใช้ชะแลงงัดแล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆ, Thai Definition: อย่างมีทิศทางวนซ้ายซึ่งตรงกันข้ามกับทิศทางเดินของเข็มนาฬิกา
เวียนซ้าย(adv) counterclockwise, Syn. วนซ้าย, Ant. เวียนขวา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทวนเข็มนาฬิกา[thūan khem nālikā] (x) EN: anticlockwise ; counterclockwise (Am.)  FR: dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
เวียนซ้าย[wīen sāi] (adv) EN: counterclockwise

CMU English Pronouncing Dictionary
COUNTERCLOCKWISE K AW2 N T ER0 K L AO1 K W AY0 Z
COUNTERCLOCKWISE K AW2 N ER0 K L AO1 K W AY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
counterclockwise (a) kˌauntəklˈɒkwaɪz (k au2 n t @ k l o1 k w ai z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
襟回り[えりまわり, erimawari] (n) (1) collar; area around the collar; (2) counterclockwise (when seated in a circle) [Add to Longdo]
左回り[ひだりまわり, hidarimawari] (n,adj-no) counterclockwise rotation; CCW [Add to Longdo]
左巻き[ひだりまき, hidarimaki] (n) counterclockwise; eccentric; abnormal [Add to Longdo]
卍;卍字;万字[まんじ, manji] (n) (See ハーケンクロイツ) swastika (esp. a counterclockwise swastika as a Buddhist symbol); fylfot; gammadion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 counterclockwise
   adv 1: in a direction opposite to the direction in which the
       hands of a clock move; "please move counterclockwise in a
       circle!" [syn: {counterclockwise}, {anticlockwise}] [ant:
       {clockwise}]
   adj 1: in the direction opposite to the rotation of the hands of
       a clock [syn: {counterclockwise}, {anticlockwise},
       {contraclockwise}] [ant: {clockwise}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top