ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

counterclaim

K AW1 N T ER0 K L EY2 M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -counterclaim-, *counterclaim*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
counterclaim(เคา'เทอะเคลม) vt.,vi.,n. (การ) เรียกร้องแย้ง,อ้างสิทธิแย้ง,แย้งสิทธิ., See also: counterclaimant n. ดูcounterclaim

English-Thai: Nontri Dictionary
counterclaim(n) การแย้ง,การเรียกร้องแย้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
counterclaimฟ้องแย้ง (คดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟ้องแย้ง[føngyaēng] (v) EN: counterclaim ; file a cross-action ; file a cross-suit ; countersue
คำฟ้องแย้ง[khamføng yaēng] (n, exp) EN: counterclaim

CMU English Pronouncing Dictionary
COUNTERCLAIM K AW1 N T ER0 K L EY2 M
COUNTERCLAIMS K AW1 N T ER0 K L EY2 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
counterclaim (n) kˈauntəklɛɪm (k au1 n t @ k l ei m)
counterclaims (n) kˈauntəklɛɪmz (k au1 n t @ k l ei m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
反訴[はんそ, hanso] (n,vs) counteraction; counterclaim [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 counterclaim
   n 1: a claim filed in opposition to another claim in a legal
      action
   v 1: set up a claim in opposition to a previous claim

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top