ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

countercheck

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -countercheck-, *countercheck*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
countercheck(n) การตรวจสอบอีกครั้ง, See also: การตรวจทาน
countercheck(vt) ตรวจสอบอีกครั้ง, See also: ตรวจทาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
countercheck(เคา'เทอะเชค) vt.,n. (การ) หยุดยั้ง,ยับยั้ง,ตรวจสอบซ้ำ,ตรวจทบทวน, Syn. blank check

English-Thai: Nontri Dictionary
countercheck(n) การตรวจทาน,การหยุดยั้ง,การยับยั้ง,การว่ากล่าวสั่งสอน
countercheck(vt) ทบทวน,ตรวจทาน,หยุดยั้ง,ยับยั้ง

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 countercheck
   n 1: a check that restrains another check
   2: something that checks the correctness of a previous check
     [syn: {countercheck}, {double check}]
   v 1: oppose or check by a counteraction [syn: {countercheck},
      {counteract}]
   2: check a second time

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top