ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

counteract

K AW1 N T ER0 AE2 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -counteract-, *counteract*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
counteract(vt) ลดผลกระทบ, See also: ทำให้ผลน้อยลง, Syn. neutralize
counteraction(n) การทำให้ผลกระทบน้อยลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
counteract(เคา'เทอะแอคทฺ) vt. ต่อต้าน,ขัดขวาง,โต้ตอบ,ตีโต้, See also: counteraction n. ดูcounteract counteractive adj. ดูcounteract, Syn. resist, oppose

English-Thai: Nontri Dictionary
counteract(vt) ตอบโต้,ขัดขวาง,ถ่วง,แก้,ต่อต้าน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Counteractต้านฤทธิ์ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอนพิษ(v) detoxify, See also: counteract of a poison, Syn. ทำลายพิษ, Example: อย่างนี้คุณต้องใช้น้ำร้อนประคบเพื่อถอนพิษและลดการอักเสบ, Thai Definition: ทำให้พิษหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถอนพิษ[thønphit] (v) EN: detoxify ; counteract of a poison

CMU English Pronouncing Dictionary
COUNTERACT K AW1 N T ER0 AE2 K T
COUNTERACTED K AW1 N T ER0 AE2 K T IH0 D
COUNTERACTING K AW2 N T ER0 AE1 K T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
counteract (v) kˌauntərˈækt (k au2 n t @ r a1 k t)
counteracts (v) kˌauntərˈækts (k au2 n t @ r a1 k t s)
counteracted (v) kˌauntərˈæktɪd (k au2 n t @ r a1 k t i d)
counteracting (v) kˌauntərˈæktɪŋ (k au2 n t @ r a1 k t i ng)
counteraction (n) kˌauntərˈækʃən (k au2 n t @ r a1 k sh @ n)
counteractions (n) kˌauntərˈækʃənz (k au2 n t @ r a1 k sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
解毒[げどく, gedoku] (n,vs,adj-no) counteraction [Add to Longdo]
中和[ちゅうわ, chuuwa] (adj-na,n,vs,adj-no) neutralize; neutralise; counteract; (P) [Add to Longdo]
中和剤[ちゅうわざい, chuuwazai] (n) neutralizer; neutraliser; counteractive; antidote [Add to Longdo]
反訴[はんそ, hanso] (n,vs) counteraction; counterclaim [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 counteract
   v 1: act in opposition to [syn: {antagonize}, {antagonise},
      {counteract}]
   2: oppose or check by a counteraction [syn: {countercheck},
     {counteract}]
   3: oppose and mitigate the effects of by contrary actions; "This
     will counteract the foolish actions of my colleagues" [syn:
     {counteract}, {countervail}, {neutralize}, {counterbalance}]
   4: destroy property or hinder normal operations; "The Resistance
     sabotaged railroad operations during the war" [syn:
     {sabotage}, {undermine}, {countermine}, {counteract},
     {subvert}, {weaken}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top