ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

counselor

K AW1 N S AH0 L ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -counselor-, *counselor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
counselor(n) ทนายความ, Syn. attorney, counsellor
counselor(n) ผู้ให้คำปรึกษา, Syn. counsellor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
counselor(เคา'เซิลเลอะ) n. ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ,อุปทูต,ตำแหน่งอุปทูต,ทนายความ,ที่ปรึกษากฎหมาย., See also: counselorship n. ดูcounselor counsellorship n. ดูcounselor, Syn. counsel

English-Thai: Nontri Dictionary
counselor(n) ผู้แนะนำ,สมาชิกสภา,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Counselorsผู้ให้คำปรึกษา [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ชี้นำ(n) guide, See also: counselor, Syn. ผู้ชี้แนะ, คนชี้แนะ, Example: การสอนวิธีนี้ เน้นบทบาทของครูในการเป็นโค้ช ที่ปรึกษา แนะนำ มากกว่าการเป็น ผู้สอนหรือผู้ชี้นำ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่แนะแนวทางให้
มนตรี(n) counselor, See also: adviser, high government official, Syn. ที่ปรึกษา, ผู้แนะนำ, ผู้ปรึกษาราชการ, ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มนตรี[montrī] (n) EN: counselor ; adviser ; high government official ; senior government official  FR: conseiller [m] ; dignitaire de l'État [m]
ทนาย[thanāi] (n) EN: lawyer ; attorney ; advocate ; counsel ; counsellor = counselor (Am.) ; barrister ; solicitor  FR: avocat [m] ; avocate [f] ; juriste [m, f] ; conseiller [m] ; conseillère [f] ; représentant [m]
ทนายความ[thanāikhwām] (n) EN: lawyer ; attorney ; attorney-at-law ; barrister ; solicitor ; counsel ; advocate ; counsellor = counselor (Am.)  FR: avocat [m] ; avocate [f] ; juriste [m, f] ; [m] ; défenseur [m] ; avoué [m] ; notaire [m]
ที่ปรึกษา[thīpreuksā] (n) EN: adviser ; advisor ; consultant ; counselor  FR: conseiller [m] ; consultant [m] ; conseil [m]
ที่ปรึกษาส่วนตัว[thīpreuksā suantūa] (n, exp) EN: personal counselor

CMU English Pronouncing Dictionary
COUNSELOR K AW1 N S AH0 L ER0
COUNSELORS K AW1 N S AH0 L ER0 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
家臣[jiā chén, ㄐㄧㄚ ㄔㄣˊ, ] counselor of king or feudal warlord; henchman, #69,366 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インベステメントカウンセラー[inbesutementokaunsera-] (n) investment counselor; investment counsellor [Add to Longdo]
カウンセラー[kaunsera-] (n) counselor; counsellor; (P) [Add to Longdo]
マリッジカウンセラー[marijjikaunsera-] (n) marriage counselor; marriage counsellor [Add to Longdo]
勧告者[かんこくしゃ, kankokusha] (n) adviser; advisor; counselor; counsellor [Add to Longdo]
助言者[じょげんしゃ;じょごんしゃ, jogensha ; jogonsha] (n) adviser; advisor; counsellor; counselor [Add to Longdo]
商議員[しょうぎいん, shougiin] (n) counselor; counsellor; trustee [Add to Longdo]
心理カウンセラー[しんりカウンセラー, shinri kaunsera-] (n) psychology counselor; psychological counselor [Add to Longdo]
税理士[ぜいりし, zeirishi] (n) tax counsellor; tax counselor; licensed tax accountant; (P) [Add to Longdo]
相談役[そうだんやく, soudanyaku] (n) counselor; counsellor; adviser; advisor; (P) [Add to Longdo]
補佐(P);輔佐[ほさ, hosa] (n,vs,adj-no) aid; help; assistance; assistant; counselor; counsellor; adviser; advisor; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 counselor
   n 1: someone who gives advice about problems [syn: {counselor},
      {counsellor}]
   2: someone who has supervisory duties at a summer camp [syn:
     {counselor}, {counsellor}]
   3: a lawyer who pleads cases in court [syn: {advocate},
     {counsel}, {counselor}, {counsellor}, {counselor-at-law},
     {pleader}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top