ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coulomb

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coulomb-, *coulomb*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coulomb(คู'ลอมบ์) n. หน่วยประจุไฟฟ้า (เมตร-กิโลกรัม-วินาที)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coulombคูลอมบ์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coulombคูลอมบ์ [การแพทย์]
coulombคูลอมบ์, หน่วยประจุไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์ C  โดยกำหนดว่า ประจุไฟฟ้า 1  คูลอมบ์ คือ จำนวนประจุที่ผ่านตัวนำใน 1 วินาที เมื่อมีกระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Coulomb's lawกฎของคูลอมบ์, กฎของคูลอมบ์ กฎที่ว่าด้วยแรงกระทำระหว่างประจุสองประจุอาจเป็นแรงดูดหรือแรงผลัก ซึ่งเป็นไปตามสูตร เมื่อ F เป็นแรงกระทำระหว่างประจุ Q1 และ Q2 เป็นค่าของประจุ R เป็นระยะทางระหว่างประจุ และ K เป็นค่าคงตัว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Coulombic Forceแรงคูลอมบิค,แรงคูลอมบิก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He would have to heat the Cube to 120-million Kelvin just to break through the Coulomb barrier.เขาต้องอัดความร้อนให้ลูกบาศก์ สูงถึง 120 ล้านเคลวิน เพื่อทะลุผ่านม่านคลุม The Avengers (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
COULOMBE K AW0 L OW1 M B IY0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
库仑定律[Kù lún dìng lǜ, ㄎㄨˋ ㄌㄨㄣˊ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄩˋ, / ] Coulomb's law; the inverse square law of electrostatic forces, #205,927 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クーロン[ku-ron] (n) (1) coulomb (fre [Add to Longdo]
クーロンの法則[クーロンのほうそく, ku-ron nohousoku] (n) Coulomb's law [Add to Longdo]
クーロン力[クーロンりょく, ku-ron ryoku] (n) Coulomb's force [Add to Longdo]
電量滴定[でんりょうてきてい, denryoutekitei] (n) coulombic titration; coulometric titration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coulomb
   n 1: a unit of electrical charge equal to the amount of charge
      transferred by a current of 1 ampere in 1 second [syn:
      {coulomb}, {C}, {ampere-second}]
   2: French physicist famous for his discoveries in the field of
     electricity and magnetism; formulated Coulomb's Law
     (1736-1806) [syn: {Coulomb}, {Charles Augustin de Coulomb}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top