ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cougar

K UW1 G ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cougar-, *cougar*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cougar(n) เสือภูเขา, Syn. mountain lion, catamount, puma

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cougar(คู'กะ) n. สิงโตภูเขา, Syn. mountain lion
mountain lion =cougar(ดู)

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cougar(slang) ผู้หญิงมีอายุที่ชอบควงหนุ่มเอ๊าะๆ

CMU English Pronouncing Dictionary
COUGAR K UW1 G ER0
COUGARS K UW1 G ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cougar (n) kˈuːgər (k uu1 g @ r)
cougars (n) kˈuːgəz (k uu1 g @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美洲狮[Měi zhōu shī, ㄇㄟˇ ㄓㄡ ㄕ, ] cougar; mountain lion; puma [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kuguar {m}; Puma {m} [zool.] | Kuguare {pl}; Pumas {pl}cougar | cougars [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クーガー[ku-ga-] (n) cougar [Add to Longdo]
ピューマ[pyu-ma] (n) puma; cougar; American lion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cougar
   n 1: large American feline resembling a lion [syn: {cougar},
      {puma}, {catamount}, {mountain lion}, {painter}, {panther},
      {Felis concolor}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top