ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cosy

K OW1 Z IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cosy-, *cosy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cosy(adj) อบอุ่นและสะดวกสบาย, Syn. snug
cosy up to(phrv) พยายามเริ่มมีสัมพันธภาพกับ, Syn. cozy up to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ecosystem n.ระบบที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

English-Thai: Nontri Dictionary
cosy(adj) ผาสุก,น่าสบาย,อุ่นสบาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขลง(adv) comfortably, See also: cosy, Example: พรุ่งนี้เราก็ได้นอนเขลงอยู่ทั้งวัน เพราะหมดภาระหน้าที่แล้ว, Thai Definition: ทอดอารมณ์อย่างสบายใจ (ใช้แก่กริยา นอน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรยากาศสบาย ๆ[banyākāt sabāi-sabāi] (n, exp) EN: cosy atmosphere  FR: atmosphère décontractée [f]
ระบบนิเวศ[rabop niwēt] (n, exp) EN: ecosystem  FR: écosystème [m]
ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ[rabop niwēt pheūnthī chum nām] (n, exp) EN: wetland ecosystem
ระบบนิเวศทางบก[rabop niwēt thāng bok] (n, exp) EN: land ecosystem   FR: écosystème terrestre [m]
ระบบนิเวศทางทะเล[rabop niwēt thāng thalē] (n, exp) EN: marine ecosystem   FR: écosystème marin [m]
สบาย[sabāi] (adj) EN: comfortable ; well ; cosy ; easy ; happy  FR: douillet ; intime ; cosy ; confortable ; décontracté ; bien ajusté ; à l'aise

CMU English Pronouncing Dictionary
COSY K OW1 Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cosy (n) kˈouziː (k ou1 z ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
申申[shēn shēn, ㄕㄣ ㄕㄣ, ] cosy and comfortable; to repeat endlessly, #278,096 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アットホーム[attoho-mu] (adj-na,n) cosy (wasei [Add to Longdo]
エコシステム[ekoshisutemu] (n) ecosystem [Add to Longdo]
ティーコゼー[tei-koze-] (n) tea cozy; tea cosy [Add to Longdo]
安楽[あんらく, anraku] (adj-na,n) ease; comfort; carefree; cosy; cozy [Add to Longdo]
宜しくやる[よろしくやる, yoroshikuyaru] (exp,v5r) (1) (uk) to make out with; to make cozy with (cosy); (2) to do at one's own discretion [Add to Longdo]
居心地いい;居心地良い;居心地よい[いごこちいい(居心地いい;居心地良い);いごこちよい(居心地良い;居心地よい), igokochiii ( igokochi ii ; igokochi yoi ); igokochiyoi ( igokochi yoi ; igokochi yo] (adj-i) (See 居心地のいい) comfortable (to live in); snug; cozy; cosy [Add to Longdo]
居心地のいい;居心地の良い;居心地のよい[いごこちのいい(居心地のいい;居心地の良い);いごこちのよい(居心地の良い;居心地のよい), igokochinoii ( igokochi noii ; igokochi no yoi ); igokochinoyoi ( igokochi no yoi ;] (adj-i) (See 居心地がいい) comfortable (to live in); snug; cozy; cosy [Add to Longdo]
湖沼生態系[こしょうせいたいけい, koshouseitaikei] (n) lake ecosystem [Add to Longdo]
生態系[せいたいけい, seitaikei] (n) ecosystem; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cosy
   adj 1: enjoying or affording comforting warmth and shelter
       especially in a small space; "a cozy nook near the fire";
       "snug in bed"; "a snug little apartment" [syn: {cozy},
       {cosy}, {snug}]
   n 1: a padded cloth covering to keep a teapot warm [syn: {cosy},
      {tea cosy}, {cozy}, {tea cozy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top