ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cosset

K AA1 S AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cosset-, *cosset*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cosset(vt) ดูแลมากเกินไป, See also: ปกป้องจนเกินไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cosset(คอส'ซิท) {cossetted,cossetting,cossets} n. คนโปรด,ลูกแกะที่เลี้ยงด้วยมือตนเอง,สัตว์เลี้ยง. vt. ตามใจ,พะนอ,โอ๋

CMU English Pronouncing Dictionary
COSSET K AA1 S AH0 T
COSSETTE K AH0 S EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cosset (v) kˈɒsɪt (k o1 s i t)
cossets (v) kˈɒsɪts (k o1 s i t s)
cosseted (v) kˈɒsɪtɪd (k o1 s i t i d)
cosseting (v) kˈɒsɪtɪŋ (k o1 s i t i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cosset
   v 1: treat with excessive indulgence; "grandparents often pamper
      the children"; "Let's not mollycoddle our students!" [syn:
      {pamper}, {featherbed}, {cosset}, {cocker}, {baby},
      {coddle}, {mollycoddle}, {spoil}, {indulge}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top