ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cosmopolitans

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cosmopolitans-, *cosmopolitans*, cosmopolitan
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cosmopolitans (n) kˌɒzməpˈɒlɪtənz (k o2 z m @ p o1 l i t @ n z)
cosmopolitan (n) kˌɒzməpˈɒlɪtən (k o2 z m @ p o1 l i t @ n)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cosmopolitan(adj) ซึ่งท่องเที่ยวไปทั่วโลก, See also: ซึ่งคุ้นเคยกับหลายประเทศหลายวัฒนธรรม
cosmopolitan(adj) ซึ่งประกอบด้วยหลายชาติ, Syn. international, metropolitan
cosmopolitan(adj) ซึ่งมีความรู้และได้รับการขัดเกลา
cosmopolitan(adj) ซึ่งไม่มีอคติ
cosmopolitan(n) บุคคลซึ่งเดินทางไปทั่วโลก, Syn. cosmopolite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cosmopolitan(คอซมะพอล'ลิเทิน) adj. เกี่ยวกับโลกทั้งหมด,เกี่ยวกับสากลนิยม,ซึ่งมีอยู่ทั่วโลกหรือทุกหนทุกแห่ง,ซึ่งประกอบด้วยหลายชาติหลายภาษา,ซึ่งไม่มีชาติหรือภาษาเป็นเครื่องผูกมัด,เกี่ยวกับพลเมืองโลก n. ผู้ที่ไม่มีชาติหรือภาษาเป็นเครื่องผูกมัด, See also: cosmopo

English-Thai: Nontri Dictionary
cosmopolitan(adj) เกี่ยวกับสากลนิยม,ทั่วโลก,ซึ่งมีอยู่ทั่วโลก
cosmopolitan(n) พลเมืองโลก,ความเป็นสากล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cosmopolitanพบทั่วโลก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cosmopolitan organism; cosmopoliteอินทรีย์แพร่ทั่วโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cosmopolitanismคตินิยมสากล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cosmopolite; cosmopolitan organismอินทรีย์แพร่ทั่วโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cosmopolitanThe journalist is what you call a cosmopolitan.

CMU English Pronouncing Dictionary
COSMOPOLITAN K AA2 Z M AH0 P AA1 L AH0 T AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kosmopolit {m}cosmopolitan [Add to Longdo]
Weltbürger {m}cosmopolitan [Add to Longdo]
Weltbürgertum {n}; Kosmopolitismus {m}cosmopolitanism [Add to Longdo]
kosmopolitisch; international; weltoffen {adj}cosmopolitan [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コスモポリタニズム[kosumoporitanizumu] (n) cosmopolitanism [Add to Longdo]
コスモポリタン[kosumoporitan] (n) cosmopolitan; (P) [Add to Longdo]
国際感覚[こくさいかんかく, kokusaikankaku] (n) cosmopolitan (international) way of thinking; feeling for the wider world [Add to Longdo]
国際人[こくさいじん, kokusaijin] (n) international celebrity; cosmopolitan; citizen of the world; (P) [Add to Longdo]
国際都市[こくさいとし, kokusaitoshi] (n) cosmopolitan city [Add to Longdo]
世界主義[せかいしゅぎ, sekaishugi] (n) cosmopolitanism [Add to Longdo]
世界人[せかいじん, sekaijin] (n) cosmopolitan; world citizen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top