ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cosmogony

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cosmogony-, *cosmogony*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cosmogony(n) การศึกษาเกี่ยวกับกำเนิดของจักรวาล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cosmogony(คอซมอก'กะนี) n. ทฤษฎีการกำเนิดของจักรวาล., See also: cosmogonic adj. ดูcosmogony cosmogonist n. ดูcosmogony

English-Thai: Nontri Dictionary
cosmogony(n) ทฤษฎีการกำเนิดจักรวาล

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cosmogony (n) kˈɒzmˈɒgəniː (k o1 z m o1 g @ n ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
宇宙進化論[うちゅうしんかろん, uchuushinkaron] (n) cosmogony [Add to Longdo]
宇宙発生論[うちゅうはっせいろん, uchuuhasseiron] (n) cosmogony [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cosmogony
   n 1: the branch of astrophysics that studies the origin and
      evolution and structure of the universe [syn: {cosmology},
      {cosmogony}, {cosmogeny}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top