ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

corral

K ER0 AE1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corral-, *corral*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corral(n) คอกสัตว์, Syn. cattle pen, cow pen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corral(คะแรล') {corraled,corraling,corrals} n. คอก,เพนียด,เล้า,กรง. vt. ใส่ไว้ในคอก (เพนียด/เล้า/กรง) ,จับกุม

English-Thai: Nontri Dictionary
corral(vt) ใส่คอก,ล้อม,ขังกรง,ใส่กรง,ใส่เล้า,จับกุม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพนียด(n) corral, See also: elephant corral, Example: พระองค์และพระโอรสเข้าไปในเพนียดพร้อมกัน, Count Unit: เพนียด, Thai Definition: วงล้อมทำเป็นคอกสำหรับคล้องช้าง, Notes: (เขมร)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอก[khøk] (n) EN: pen ; shed ; enclosure ; stall ; sty ; stable ; coop ; corral   FR: enclos [m] ; abri [m] ; enceinte [f] ; étable [f] ; porcherie [f] ; corral [m] ; box [m]
เล้า[lao] (n) EN: stable ; stall ; pen ; fold (sheep) ; coop (duck, cock) ; sty (pig) ; corral (elephant, horse, cattle)  FR: enclos [m] ; étable [f] ; porcherie [f] ; corral [m]
วงพาด[wongphāt] (n) EN: small elephant corral attached to the large one

CMU English Pronouncing Dictionary
CORRAL K ER0 AE1 L
CORRALES K ER0 AA1 L EH0 S
CORRALLED K ER0 AE1 L D
CORRALLING K ER0 AE1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
corral (v) kˈərˈaːl (k @1 r aa1 l)
corrals (v) kˈərˈaːlz (k @1 r aa1 l z)
corralled (v) kˈərˈaːld (k @1 r aa1 l d)
corralling (v) kˈərˈaːlɪŋ (k @1 r aa1 l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
囲い込む[かこいこむ, kakoikomu] (v5m) to enclose; to impound; to cut off; to corral [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 corral
   n 1: a pen for cattle [syn: {cow pen}, {cattle pen}, {corral}]
   v 1: enclose in a corral; "corral the horses"
   2: arrange wagons so that they form a corral
   3: collect or gather; "corralling votes for an election"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top