ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

corpulence

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corpulence-, *corpulence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corpulence(n) ความอ้วน, Syn. obesity, overweight, stoutness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corpulence(คอ'พิวเลินซฺ,-ซี) n. ความอ้วน,ความพุงพลุ้ย,ความอ้วนท้วน

English-Thai: Nontri Dictionary
corpulence(n) ความสมบูรณ์,ความอ้วนท้วน,ความอ้วน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอ้วน(n) fatness, See also: corpulence, chubbiness, obesity, plumpness, portliness, Example: คนบางคนเต้นแอโรบิคเพื่อลดความอ้วน, Thai Definition: ลักษณะที่มีรูปร่างสมบูรณ์เพราะมีเนื้อและมันมาก

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
corpulence (n) kˈɔːpjuləns (k oo1 p y u l @ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
でっぷり[deppuri] (n,vs,adj-f) stoutness; corpulence [Add to Longdo]
肥大[ひだい, hidai] (n,vs,adj-no) swell; enlarge; corpulence; fatness; obesity; (P) [Add to Longdo]
肥満[ひまん, himan] (n,vs,adj-no) corpulence; fatness; obesity; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  corpulence
      n 1: the property of excessive fatness [syn: {corpulence},
           {overweight}, {stoutness}, {adiposis}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top