ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

corner

K AO1 R N ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corner-, *corner*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corner(n) การเตะมุม, See also: การเตะลูกจากมุมสนามฟุตบอล
corner(n) การผูกขาด
corner(adj) ซึ่งตั้งอยู่ที่มุม
corner(vt) ต้อนเข้ามุม, Syn. trap, bring to bay, drive into a corner
corner(vt) ทำให้ตกในสถานการณ์ที่ยากลำบาก, See also: ทำให้จนตรอก
corner(n) ที่สงบเงียบ
corner(vt) ผูกขาด, See also: ควบคุม
corner(adj) เพื่อให้วางเข้ามุม
corner(n) มุม, Syn. angle
corner(vi) เลี้ยวตรงมุม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corner(คอร์'เนอะ) {cornered,cornering,corners} n. มุม,หัวเลี้ยว,หัวต่อ,หัวโค้ง,หัวถนน,ลูกมุม (ฟุตบอล) vt.,vi. ต้อนเข้ามุม,ทำให้จนตรอก,ผูกขาด,กักตุน., Syn. trap
cornered(คอร์'เนอดฺ) adj. เป็นมุม,ซึ่งถูกต้อนเข้ามุม,จนตรอก
cornerstone(คอร์'เนอสโทน) n. ศิลาฤกษ์,เสาหลัก,พื้นฐาน,รากตึก,หินมุมตึก,สิ่งที่สำคัญ
chimney cornern. ที่ข้างเตาไฟฝาผนัง
round the cornern. ลับมุม,บริเวณใกล้ ๆ ,มุมถนน

English-Thai: Nontri Dictionary
corner(n) มุม,หัวมุม,หัวโค้ง,หัวถนน,หัวเลี้ยวหัวต่อ,หุ้นส่วน
corner(vt) ไล่จนมุม,ทำให้จนตรอก,ต้อนเข้ามุม,กว้านซื้อ
cornerstone(n) เสาหลัก,หินมุมตึก,รากตึก,ตอม่อ,หลักสำคัญ,ศิลาฤกษ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
corner jointรอยต่อมุม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cornering forceแรงเลี้ยวรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cornering wearการสึกจากการเลี้ยวรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cornerมุม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cornerA black limo rounded the corner with a squeal of tires.
cornerA cornered rat will bite a cat. [Proverb]
cornerA dreadful accident happened on the corner.
cornerAs if fleeing he left the vegetable aisle to the meat corner.
cornerAs we went around the corner, the lake came in sight.
cornerAs we went around the corner, the lake came into view.
cornerAt this corner there happened an accident that was to be remembered for years.
cornerAutumn is just around the corner.
cornerAutumn is just around the corner. It's about time the weather stared cooling off.
cornerBusiness recovery, which looks just around the corner, will be rapid and strong.
cornerChristmas is just around the corner.
cornerCome round the corner for coffee.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุม(n) corner, See also: nook, Example: ถ้ามุมนั้นมืดเกินไปควรติดตั้งหลอดไฟแบบกลมด้วย เพื่อใช้ส่องดูหนังสือ, Count Unit: มุม, Thai Definition: ที่ตรงด้านยาวกับด้านกว้างมาบรรจบกัน
แง่(n) edge, See also: corner, border, Syn. ขอบ, สัน, Example: เดินระวังหน่อยนะเพราะว่าแง่หินบริเวณนี้คมมาก, Thai Definition: ส่วนที่เป็นเหลี่ยมเป็นสันเป็นมุมหรือส่วนที่ยื่นออกมา เช่น แง่หิน แง่โต๊ะ
มุมถนน(n) corner, See also: street corner, Example: บ้านของเขาอยู่เยื้องมุมถนนไปหน่อย, Count Unit: มุม
ซอก(n) nook, See also: corner, niche, Syn. ช่อง, โพรง, ร่อง, รู, หลืบ, Example: หนูวิ่งเข้าไปในซอกประตู, Count Unit: ซอก, Thai Definition: ช่องทางที่แคบๆ
กว้านซื้อ(v) corner, See also: buy up, make a rush-purchase of, Syn. รวบ, Example: นักลงทุนกว้านซื้อหุ้นของบริษัททอผ้า
กักตุน(v) hoard, See also: corner, Syn. สะสม, Example: พ่อค้ากักตุนข้าวสาร, Thai Definition: เก็บสินค้าไว้เป็นจำนวนมากเพื่อเก็งกำไร
จนมุม(v) corner, See also: maneuver, checkmate, stall, be at bay, Syn. จนแต้ม, จนตรอก, หมดทางสู้, หมดทางหนี, Example: เกรียงไกร เตชะโม่งจนมุมตำรวจไทย, Thai Definition: ไม่มีทางหนีหรือหลีกเลี่ยง, Notes: (สำนวน)
หัวมุม(n) corner, Syn. มุม, Example: ร้านค้าที่อยู่ตรงหัวมุมขายของดีทุกวัน
หัวมุมถนน(n) corner, Example: เสียงจุดประทัดดังมาจากหัวมุมถนน, Thai Definition: ปลายสุดของถนนที่มีลักษณะเป็นมุม
ร่อง(n) nook, See also: corner, niche, hole, cubbyhole, cavity, cave, Syn. ช่อง, รู, Count Unit: ร่อง, Thai Definition: รอยลึกเป็นช่องทางไปตามยาว, สันดินระหว่างท้องร่องสำหรับเพาะปลูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำเลือง[chamleūang] (v) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye  FR: lorgner ; reluquer
ชำเลืองตา[chamleūang tā] (v, exp) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye  FR: lorgner ; reluquer
หัวมุม[hūamum] (n) EN: corner  FR: coin [m]
หัวถนน[hūa thanon] (n, prop) EN: beginning of a street/road ; end of the road ; road junction ; road crossing ; crossroads ; corner
หูช้าง[hūchāng] (n) EN: board cut to a right angle to fit into corners
จนมุม[jon mum] (v) EN: corner ; be in a tight corner
จนแต้ม[jontaēm] (v) EN: be cornered  FR: acculer
จนตรอก[jontrøk] (v) EN: be cornered
กักตุน[kaktun] (v) EN: hoard for speculation ; corner
การเตะจากมุม[kān te jāk mum] (n, exp) EN: corner kick  FR: corner [m] (anglic.)

CMU English Pronouncing Dictionary
CORNER K AO1 R N ER0
CORNERS K AO1 R N ER0 Z
CORNERED K AO1 R N ER0 D
CORNERING K AO1 R N ER0 IH0 NG
CORNERBACK K AO1 R N ER0 B AE2 K
CORNERSTONE K AO1 R N ER0 S T OW2 N
CORNERSTONES K AO1 R N ER0 S T OW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
corner (v) kˈɔːnər (k oo1 n @ r)
corners (v) kˈɔːnəz (k oo1 n @ z)
cornered (v) kˈɔːnəd (k oo1 n @ d)
cornering (v) kˈɔːnərɪŋ (k oo1 n @ r i ng)
corner-kick (n) kˈɔːnə-kɪk (k oo1 n @ - k i k)
cornerstone (n) kˈɔːnəstoun (k oo1 n @ s t ou n)
corner-kicks (n) kˈɔːnə-kɪks (k oo1 n @ - k i k s)
cornerstones (n) kˈɔːnəstounz (k oo1 n @ s t ou n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嘴角[zuǐ jiǎo, ㄗㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ, ] corner; edge of sb's mouth; lips, #7,999 [Add to Longdo]
角球[jiǎo qiú, ㄐㄧㄠˇ ㄑㄧㄡˊ, ] corner kick (in soccer); free strike in hockey, #12,397 [Add to Longdo]
基石[jī shí, ㄐㄧ ㄕˊ, ] cornerstone, #18,723 [Add to Longdo]
[léng, ㄌㄥˊ, / ] corner; square beam; edge; arris (sharp ridge formed by two surfaces meeting at an edge); protrusion, #21,909 [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] corner, #23,300 [Add to Longdo]
[zì, ㄗˋ, / ] corner of the eye; canthus; eye socket, #40,856 [Add to Longdo]
旮旯[gā lá, ㄍㄚ ㄌㄚˊ, ] corner; nook; recess; out-of-the-way place, #55,583 [Add to Longdo]
角楼[jiǎo lóu, ㄐㄧㄠˇ ㄌㄡˊ, / ] corner (between walls), #65,952 [Add to Longdo]
[yá, ㄧㄚˊ, ] corner of the eye; to stare, #77,065 [Add to Longdo]
角门[jiǎo mén, ㄐㄧㄠˇ ㄇㄣˊ, / ] corner gate, #77,675 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bettzipfel {m} | nach dem Bettzipfel schielen [ugs.]corner of the bed cover | to be longing for one's bed [Add to Longdo]
Eckball {m} [sport] | einen Eckball tretencorner kick; corner throw | to take a corner [Add to Longdo]
Eckbank {f}corner seat [Add to Longdo]
Ecke {f}; Winkel {m}; Zipfel {m} | Ecken {pl} | um die Ecke biegencorner | corners | to turn the corner [Add to Longdo]
Eckenabschnitt {m} der Lochkartecorner cut [Add to Longdo]
Eckkanal {m}corner duct [Add to Longdo]
Eckpfeiler {m}corner pillar [Add to Longdo]
Eckplatz {m}corner seat [Add to Longdo]
Eckpunkt {m}corner mark [Add to Longdo]
Eckstoß {m} [sport]corner kick [Add to Longdo]
Mundwinkel {m}corner of one's mouth [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふつおた;フツオタ[futsuota ; futsuota] (n) (from 普通のお便り) listeners' corner (portion of radio programming for correspondence from listeners) [Add to Longdo]
ぶら下がり[ぶらさがり, burasagari] (n) (1) (id) cornering someone by lying in wait, e.g. for an unexpected interview or photograph; doorstepping; (adj-f) (2) hanging; dangling [Add to Longdo]
への字[へのじ, henoji] (n) (See への字に結んだ口) mouth shaped like a kana "he" character; mouth turned down at the corners [Add to Longdo]
への字に結んだ口[へのじにむすんだくち, henojinimusundakuchi] (n) mouth shaped like a kana "he" character; mouth turned down at the corners [Add to Longdo]
アウトコーナー[autoko-na-] (n) outside corner (baseball, racetrack, etc.) (wasei [Add to Longdo]
インコーナー[inko-na-] (n) (abbr) inside corner [Add to Longdo]
カカリ[kakari] (n) attack (esp. a corner approach in the game of go) [Add to Longdo]
カレーコーナー[kare-ko-na-] (n) curry corner [Add to Longdo]
コーナー(P);コーナ[ko-na-(P); ko-na] (n) corner; (P) [Add to Longdo]
コーナーカップボード[ko-na-kappubo-do] (n) corner cupboard [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
右下隅[みぎしたすみ, migishitasumi] bottom right corner [Add to Longdo]
右上隅[みぎうえすみ, migiuesumi] top right corner [Add to Longdo]
左下隅[ひだりしたすみ, hidarishitasumi] bottom left corner [Add to Longdo]
左上隅[ひだりうえすみ, hidariuesumi] top left corner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 corner
   n 1: a place off to the side of an area; "he tripled to the
      rightfield corner"; "the southeastern corner of the
      Mediterranean"
   2: the point where two lines meet or intersect; "the corners of
     a rectangle"
   3: an interior angle formed by two meeting walls; "a piano was
     in one corner of the room" [syn: {corner}, {nook}]
   4: the intersection of two streets; "standing on the corner
     watching all the girls go by" [syn: {corner}, {street
     corner}, {turning point}]
   5: the point where three areas or surfaces meet or intersect;
     "the corners of a cube"
   6: a small concavity [syn: {recess}, {recession}, {niche},
     {corner}]
   7: a temporary monopoly on a kind of commercial trade; "a corner
     on the silver market"
   8: a predicament from which a skillful or graceful escape is
     impossible; "his lying got him into a tight corner" [syn:
     {corner}, {box}]
   9: a projecting part where two sides or edges meet; "he knocked
     off the corners"
   10: a remote area; "in many corners of the world they still
     practice slavery"
   11: (architecture) solid exterior angle of a building;
     especially one formed by a cornerstone [syn: {corner},
     {quoin}]
   v 1: gain control over; "corner the gold market"
   2: force a person or an animal into a position from which he
     cannot escape [syn: {corner}, {tree}]
   3: turn a corner; "the car corners"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top