ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coquette

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coquette-, *coquette*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coquette(n) ผู้หญิงที่ยั่วยวนผู้ชาย, Syn. flirt, vamp, vamper

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coquette(โคเควท') n. หญิงยั่วสวาท,หญิงที่เกี้ยวชาย, See also: coquettish adj. ดูcoquette coquettishness n. ดูcoquette, Syn. flirt

English-Thai: Nontri Dictionary
coquette(n) หญิงเจ้าชู้,หญิงเจ้ามารยา,หญิงยั่วสวาท

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coquette (n) kˈɒkˈɛt (k o1 k e1 t)
coquettes (n) kˈɒkˈɛts (k o1 k e1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コケット[koketto] (adj-na,n) coquette (fre [Add to Longdo]
コケットリー[kokettori-] (n) coquetterie (fre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coquette
   n 1: a seductive woman who uses her sex appeal to exploit men
      [syn: {coquette}, {flirt}, {vamp}, {vamper}, {minx},
      {tease}, {prickteaser}]
   v 1: talk or behave amorously, without serious intentions; "The
      guys always try to chat up the new secretaries"; "My
      husband never flirts with other women" [syn: {chat up},
      {flirt}, {dally}, {butterfly}, {coquet}, {coquette},
      {romance}, {philander}, {mash}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top