ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coquetry

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coquetry-, *coquetry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coquetry(n) พฤติกรรมยั่วยวน, Syn. flirtatiousness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coquetry(โค'คิทรี) n. นิสัยยั่วสวาท,การพูดจาเกี้ยว,การเกี้ยว, Syn. flirtation, dalliance

English-Thai: Nontri Dictionary
coquetry(n) ความเจ้าชู้,มารยา,การดัดจริต,การเกี้ยวผู้ชาย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coquetry (n) kˈɒkɪtriː (k o1 k i t r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
品(P);科;階(oK)[しな, shina] (n) (1) (esp. 品) article; item; thing; goods; stock; (2) quality; (3) (uk) (esp. 科) (See 科を作る) flirtatiousness; coquetry; (P) [Add to Longdo]
媚態[びたい, bitai] (n) coquetry [Add to Longdo]
嬌態[きょうたい, kyoutai] (n) coquetry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coquetry
   n 1: playful behavior intended to arouse sexual interest [syn:
      {flirt}, {flirting}, {flirtation}, {coquetry}, {dalliance},
      {toying}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top