ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

copper

K AA1 P ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -copper-, *copper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
copper(n) ทองแดง
copper(adj) เป็นสีทองแดง
copper(n) สีทองแดง, Syn. copper color
copper(vt) หุ้มด้วยทองแดง, See also: ชุบทองแดง, คลุมด้วยทองแดง
copper(n) เหรียญทองแดง เช่น เพนนี
copper(n) ตำรวจ (คำสแลง), Syn. bull, cop, pig
copper(sl) ตำรวจ
coppery(adj) ที่มีสีทองแดง, Syn. copper colored
copperware(n) เครื่องทองแดง (โดยเฉพาะเครื่องครัว), See also: เครื่องใช้ที่ทำจากทองแดง
copperplate(n) แผ่นพิมพ์ที่ทำจากทองแดง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
copper(คอพ'เพอะ) n. ทองแดง,ธาตุทองแดง,ตำรวจ
copperas(คอพ'เพอรัส) n. = copper sulfate
copperhead(คอพ'เพอเฮด) n. งูพิษ
copperplate(คอพ'เพอเพลท) n. แผ่นทองแดงที่ใช้ในการพิมพ์,แม่พิมพ์ทองแดงที่เป็นแผ่น,ลายมือที่สวย

English-Thai: Nontri Dictionary
copper(n) ทองแดง,เหรียญทองแดง,ภาชนะทองแดง
copperhead(n) งูพิษชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
copperทองแดง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
copper inclusionทองแดงฝังใน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
copper platingภาวะทองแดงเคลือบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
copper Tห่วงอนามัยทองแดงรูปตัวที [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Copperทองแดง [TU Subject Heading]
Copperทองแดง, Example: แหล่ง - พบในจังหวัดฉะเชิงเทรา อุตรดิตถ์ ลำปาง เลย นครสวรรค์ อุทัยธานี พิษณุโลก และแพร่ ประโยชน์ - โลหะทองแดงมีประโยชน์ใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าทุกชนิด ทำโลหะผสมต่าง ๆ เช่น ทองเหลือง ทองบรอนซ์ ซึ่งใช้ทำเครื่องใช้มาแต่โบราณ หล่อเป็นวัตถุสำเร็จรูป ปัจจุบันทองแดงใช้ผสมอะลูมิเนียมมากและจะยังคงมีประโยชน์คู่กับอะลูมิเนียม ไปอีกนาน [สิ่งแวดล้อม]
Copperทองแดงแร่ทองแดง [การแพทย์]
copperทองแดง, ธาตุแทรนซิชัน มีเลขอะตอม 29  สัญลักษณ์ Cu เป็นโลหะสีแดงอ่อน จุดหลอมเหลว 1,084oC เป็นตัวนำความร้อนและไฟฟ้าที่ดี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Copper Carbonateคอปเปอร์คาบอเนท [การแพทย์]
Copper catalystตัวเร่งปฏิกิริยาทองแดง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Copper Chlorideคอปเปอร์คลอไรด์ [การแพทย์]
Copper contentปริมาณของธาตุทองแดงที่อยู่ในส่วนที่ไม่ใช่ยางในน้ำยาง มีผลต่อความทนทานต่อการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากน้ำยางนั้น เนื่องจากทองแดงเป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยาออกซิเดชันในโมเลกุลของยาง [เทคโนโลยียาง]
Copper Glycinateคอปเปอร์กลัยซีเนท [การแพทย์]
Copper Molybdenumทองแดงโมลิปดีนั่ม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
copperBrass is an alloy of copper and zinc.
copperBronze is composed of copper and tin.
copperCopper and silver are both metals.
copperCopper conducts electricity well.
copperElectricity cables are made of copper.
copperHere are a few coppers.
copperHere comes a copper!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทองอังกฤษ(n) tinsel, See also: copper-tinsel, Count Unit: แผ่น, Thai Definition: โลหะชนิดหนึ่งเป็นแผ่นบางๆ สีคล้ายทองคำหรือสีอื่นๆ ก็มี ใช้สลักหรือปรุเป็นลายประดับเครื่องศพ
ทองแดง(n) copper, Example: สายไฟทำมาจากจากทองแดงและมีฉนวนหุ้ม, Count Unit: กรัม, ตัว, Thai Definition: ธาตุลำดับที่ 29 สัญลักษณ์ Cu เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีแดง บุให้เป็นแผ่นบางและรีดเป็นเส้นลวดได้ง่าย เป็นตัวนำความร้อนและไฟฟ้าได้ดี
จุนสี(n) copper sulfate, See also: copper sulfate, blue vitriol, Example: จุนสีเป็นตัวยาที่มีสรรพคุณเป็นยาทำให้อาเจียน เพื่อขับขับอาหารหรือยาที่เป็นพิษออกมา, Thai Definition: เกลือปกติชนิดหนึ่ง ชื่อ คิวปริกซัลเฟต (CuSO4) ลักษณะเป็นผลึกสีน้ำเงิน ใช้ประโยชน์ในการชุบทองแดงด้วยไฟฟ้า ใช้เป็นสารฆ่าเชื้อรา ฆ่าลูกน้ำ
ดามพ์(n) copper, Syn. ทองแดง
นาก(adj) copper alloy, See also: pinchbeck, Example: นากเป็นโลหะผสมของทองคำเงินและทองแดง, Thai Definition: โลหะผสมชนิดหนึ่ง โดยเอาทองคำ เงิน กับทองแดงผสมเข้าด้วยกัน นิยมใช้ทำรูปพรรณต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หูปลาช่อน[hūplāchøn] (n) EN: Copper beef-steak ; Copper leaf ; Painted copperleaf ; Jacob's coat
ขี้เหล็ก[khīlek] (n) EN: Cassod tree ; Siamese senna ; Thai copperpod, ; Siamese cassia
กระทะทองแดง[kratha thøngdaēng] (n, exp) EN: large copper kettle  FR: chaudron en cuivre [m]
นาก[nāk] (n) EN: copper alloy ; pinchbeck ; alloy of gold and copper ; copper red  FR: alliage à base de cuivre et d'or [m]
นกกินปลีคอสีทองแดง[nok kin plī khø sī thøng daēng] (n, exp) EN: Copper-throated Sunbird  FR: Souimanga de Macklot [m] ; Souimanga à gorge cuivrée [m] ; Souimanga cuivré [m]
นกตีทอง[nok tī thøng] (n, exp) EN: Coppersmith Barbet  FR: Barbu à plastron rouge [m] ; Barbu à front rouge [m]
นนทรี[nonsī] (n) EN: Copper pod ; Yellow flame tree ; Yellow poincian
แร่ทองแดง[raē thøng daēng] (n, exp) EN: copper ore  FR: minerai de cuivre [m]
ถมปัด[thompat] (n) EN: niello made on a copper base
ทองอังกฤษ[thøng Angkrit] (n, exp) EN: tinsel ; copper-tinsel  FR: guirlandes de Noël [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
COPPER K AA1 P ER0
COPPERY K AA1 P ER0 IY0
COPPERS K AA1 P ER0 Z
COPPER'S K AA1 P ER0 Z
COPPERMAN K AA1 P ER0 M AH0 N
COPPERWELD K AA1 P ER0 W EH2 L D
COPPERHEAD K AA1 P ER0 HH EH2 D
COPPERNOLL K AH0 P ER1 N OW0 L
COPPERFIELD K AA1 P ER0 F IY2 L D
COPPERSMITH K AA1 P ER0 S M IH2 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
copper (v) kˈɒpər (k o1 p @ r)
coppers (v) kˈɒpəz (k o1 p @ z)
coppered (v) kˈɒpəd (k o1 p @ d)
coppering (v) kˈɒpərɪŋ (k o1 p @ r i ng)
copperhead (n) kˈɒpəhɛd (k o1 p @ h e d)
copperheads (n) kˈɒpəhɛdz (k o1 p @ h e d z)
copperplate (n) kˈɒpəplɛɪt (k o1 p @ p l ei t)
coppersmith (n) kˈɒpəsmɪθ (k o1 p @ s m i th)
coppersmiths (n) kˈɒpəsmɪθs (k o1 p @ s m i th s)
copper-bottom (v) kˌɒpə-bˈɒtəm (k o2 p @ - b o1 t @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tóng, ㄊㄨㄥˊ, / ] copper Cu, transition metal, atomic number 29, #2,027 [Add to Longdo]
铜板[tóng bǎn, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄢˇ, / ] copper coin, #42,425 [Add to Longdo]
铜器[tóng qì, ㄊㄨㄥˊ ㄑㄧˋ, / ] copper ware; bronze ware, #50,165 [Add to Longdo]
白铜[bái tóng, ㄅㄞˊ ㄊㄨㄥˊ, / ] copper-nickel alloy, #127,134 [Add to Longdo]
铜匠[tóng jiang, ㄊㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ˙, / ] coppersmith, #143,656 [Add to Longdo]
[chún, ㄔㄨㄣˊ, ] copper drum, #179,020 [Add to Longdo]
三索锦蛇[sān suǒ jǐn shé, ㄙㄢ ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧㄣˇ ㄕㄜˊ, / ] copperhead race (Elaphe radiata), kind of snake [Add to Longdo]
硫酸铜[liú suān tóng, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ ㄊㄨㄥˊ, / ] copper sulfate CuSO4 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kupferblau {n}copper blue [Add to Longdo]
Kupferdraht {m}copper wire [Add to Longdo]
Kupferkarbonat {n} [chem.]copper carbonate [Add to Longdo]
Kupferlegierung {f}copper alloy [Add to Longdo]
Kupferoxid {n} [chem.]copper oxide [Add to Longdo]
Kupferrot {n}copper red [Add to Longdo]
Kupfersulfat {n} [chem.]copper sulphate [Add to Longdo]
Kupferverbinder {m}copper coupler [Add to Longdo]
Kupferzeit {f} [hist.]Copper Age [Add to Longdo]
Rotbuche {f} [bot.]copper beech [Add to Longdo]
Kupferfasan {m} [ornith.]Copper Pheasant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オロイド[oroido] (n) oroide (gold-coloured copper-zinc alloy) [Add to Longdo]
カッパーマイン[kappa-main] (n) {comp} Coppermine [Add to Longdo]
コッパーマイン[koppa-main] (n) {comp} Coppermine [Add to Longdo]
ドライカッパー[doraikappa-] (n) {comp} dry copper [Add to Longdo]
ニッケル銅[ニッケルどう, nikkeru dou] (n) (See 白銅) cupronickel (alloy of approximately 80% copper and 20% nickel) [Add to Longdo]
ハシナガチョウチョウウオ[hashinagachouchouuo] (n) copperband butterflyfish (Chelmon rostratus); banded longsnout butterflyfish; beaked butterflyfish; beaked coralfish; longnose butterflyfish [Add to Longdo]
ベリリウム銅[ベリリウムどう, beririumu dou] (n) beryllium copper [Add to Longdo]
塩化銅[えんかどう, enkadou] (n) copper chloride [Add to Longdo]
黄銅鉱[おうどうこう, oudoukou] (n) copper pyrites; fool's gold; chalcopyrite [Add to Longdo]
花瓶;華瓶[けびょう, kebyou] (n) {Buddh} vase used to hold flower offerings (often made of gilded copper) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
従来型銅線[じゅうらいがたどうせん, juuraigatadousen] existing copper line [Add to Longdo]
銅線[どうせん, dousen] copper line, copper wire [Add to Longdo]
コッパーマイン[こっぱーまいん, koppa-main] Coppermine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 copper
   n 1: a ductile malleable reddish-brown corrosion-resistant
      diamagnetic metallic element; occurs in various minerals
      but is the only metal that occurs abundantly in large
      masses; used as an electrical and thermal conductor [syn:
      {copper}, {Cu}, {atomic number 29}]
   2: a copper penny
   3: uncomplimentary terms for a policeman [syn: {bull}, {cop},
     {copper}, {fuzz}, {pig}]
   4: a reddish-brown color resembling the color of polished copper
     [syn: {copper}, {copper color}]
   5: any of various small butterflies of the family Lycaenidae
     having coppery wings
   v 1: coat with a layer of copper

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top