ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cooke

K UH1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cooke-, *cooke*
English-Thai: Longdo Dictionary
rice cooker(n) หม้อหุงข้าว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cooker(n) หม้อหุงข้าว
cookery(n) การปรุงอาหาร
cookery(n) รูปแบบการปรุงอาหาร, Syn. style of cooking
cookery(n) สถานที่ปรุงอาหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cookery(คุด'เคอรี) n. ศิลปะหรือวิธีการปรุงอาหาร
pressure cookern. หม้อต้มที่สามารถเพิ่มความอัดดันจากไอน้ำ ทำให้อาหารสุกเร็วหรือเนื้อเปื่อยง่ายขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
cookery(n) การปรุงอาหาร,การทำกับข้าว,การหุงต้ม,วิธีการปรุงอาหาร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cooked Volumeปริมาตรสุก [การแพทย์]
Cookers, Pressureหม้ออบไอน้ำที่ใช้เตรียมอาหาร,หม้อนึ่งความดัน,หม้อความดัน [การแพทย์]
Cookeryการปรุงอาหาร [TU Subject Heading]
Cookeryการครัว [การแพทย์]
Cookery (Avocado)การปรุงอาหาร (อะโวคาโด) [TU Subject Heading]
Cookery (Bananas)การปรุงอาหาร (กล้วย) [TU Subject Heading]
Cookery (Beef)การปรุงอาหาร (เนื้อโค) [TU Subject Heading]
Cookery (Bread)การปรุงอาหาร (ขนมปัง) [TU Subject Heading]
Cookery (Brown rice)การปรุงอาหาร (ข้าวกล้อง) [TU Subject Heading]
Cookery (Carambola)การปรุงอาหาร (มะเฟือง) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Excuse me, but Colonel Cooke would like to see you before you leave on furlough.ขอโทษนะ แต่พันเอก Cooke อยากจะเห็นคุณก่อนที่คุณจะออกจากวันที่ลา Bloodsport (1988)
Mr. Cooke welcome to Mexico.คุณ.คุ๊ก ...ขอต้อนรับสู่แม็กซิโก Bandidas (2006)
Mr. Cooke the claim is that you're an expert in criminal science, correct?คุณ. คุ๊ก... ...งานถนัดของคุณ คือวิทยาศาสตร์อาชญากรรม, ใช่มั้ย? Bandidas (2006)
Well, Cooke didn't show.คุ้กยังไม่มา Patriot Games (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cookeAt the sight of cooked snails, Jane turned pale.
cookeHe cooked meals for himself when his wife was sick.
cookeHe cooked up a good excuse for not going to the party.
cookeHis wife being out, he cooked dinner for himself.
cookeHow would you like your steak cooked?
cookeI can't eat a raw egg; it must be cooked.
cookeI cooked dinner.
cookeI cooked the supper last night.
cookeI like my steak cooked medium rare.
cookeI like my steak cooked medium well.
cookeI'm afraid I can't do that. Leaving the cooker while frying is completely out of the question.
cookeI'm cooked meals by my mother.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องดูดควัน(n) cooker hood, Example: ข้อที่ควรระวังสำหรับครัวที่อยู่ติดกับห้องรับประทานอาหารก็คือ เรื่องของกลิ่นอาหารขณะที่กำลังปรุงจะเข้ามารบกวนได้ ดังนั้นการใช้เครื่องดูดควันจึงกลายเป็นเรื่องจำเป็น
เครื่องดูดควัน(n) cooker hood
สุก(adj) cooked, See also: done, Ant. ดิบ, Example: เราไปซื้อเป็ดย่างสักครึ่งตัวเพื่อรับประทานกับข้าวสุก, Thai Definition: อาหารที่ผ่านการแปรสภาพด้วยความร้อน
ข้าวเก่า(n) cooked rice left over from the previous meal, Syn. ข้าวเย็น, Ant. ข้าวร้อน, ข้าวใหม่, Example: ฉันไม่เอาข้าวเก่านะ มันแข็งแล้วก็ไม่ร้อนด้วย, Thai Definition: ข้าวที่หุงสุกไว้ข้ามคืน
ข้าวเย็น(n) cooked rice left over from the previous meal, Syn. ข้าวเก่า, Ant. ข้าวใหม่, ข้าวร้อน, Example: แม่สั่งให้เอาข้าวเย็นมากินก่อน จะได้ไม่ต้องทิ้งไปเปล่าๆ, Thai Definition: ข้าวสุกที่กินเหลือจากมื้อก่อน
ข้าวสุก(n) cooked rice, Syn. ข้าวสวย, Ant. ข้าวดิบ, Example: ไปดูในครัวหน่อยว่ามีข้าวสุกเหลืออยู่บ้างหรือปล่า, Thai Definition: ข้าวที่หุงสุกแล้ว ด้วยวิธีให้งวดเหลือแต่เมล็ดข้าว
ข้าวสวย(n) cooked rice, Syn. ข้าวสุก, Example: ฉันชอบกินข้าวสวยมากกว่าข้าวต้ม เพราะมันหนักท้องกว่า, Thai Definition: ข้าวที่หุงสุกแล้ว ด้วยวิธีให้งวดเหลือแต่เมล็ดข้าว
สูทศาสตร์(n) cookery, See also: cooking, Example: ลูกสาวฉันคงจะเอาดีทางสูทศาสตร์เป็นอาชีพหลักหาเลี้ยงครอบครัว, Thai Definition: วิชาว่าด้วยการปรุงอาหาร, วิชาทำกับข้าว
การครัว(n) kitch-work, See also: cookery, Example: ฝ่ายการครัวได้จัดอาหารออกมาเลี้ยงต้อนรับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บายศรี[bāisī] (n) EN: rice offering ; offering of cooked rice under a conical arrangement of folded leaves and flowers
บัญชีผี[banchī phī] (n, exp) EN: phoney account ; phoney list ; cooked account
ฉู่ฉี่[chūchī] (n) EN: king of curry cooked with fried fish or pork served with a spicy sauce  FR: poisson frit pimenté [m]
ดิบ[dip] (adj) EN: uncooked ; raw ; half-cooked  FR: cru
ข้าวมัน[khāoman] (n) EN: rice cooked in coconut milk ; oily rice  FR: riz onctueux [m]
ข้าวมันไก่[khāoman kai] (xp) EN: chicken with rice cooked in chicken broth ; rice steamed with chicken soup  FR: poule au riz [f]
ข้าวมันส้มตำ[khāoman somtam] (xp) EN: rice cooked in coconut milk and eaten with spicy papaya salad
ข้าวหมกไก่[khāomok kai] (xp) EN: rice cooked with chicken ; spiced rice steamed with chicken
ข้าวสวย[khāosūay] (n, exp) EN: cooked rice  FR: riz nature [m] ; riz cuit [m]
ข้าวสุก[khāo suk] (n, exp) EN: cooked rice  FR: riz cuit [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COOKE K UH1 K
COOKED K UH1 K T
COOKER K UH1 K ER0
COOKERS K UH1 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cooked (v) kˈukt (k u1 k t)
cooker (n) kˈukər (k u1 k @ r)
cookers (n) kˈukəz (k u1 k @ z)
cookery (n) kˈukəriː (k u1 k @ r ii)
cookery-book (n) kˈukərɪ-buk (k u1 k @ r i - b u k)
cookery-books (n) kˈukərɪ-buks (k u1 k @ r i - b u k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shú, ㄕㄨˊ, ] cooked (of food); ripe (of fruit); mature (of seeds); familiar; skilled; done; colloquial pr. shou2, #3,477 [Add to Longdo]
食谱[shí pǔ, ㄕˊ ㄆㄨˇ, / ] cookery book; cookbook; recipe, #20,600 [Add to Longdo]
熟食[shú shí, ㄕㄨˊ ㄕˊ, ] cooked food, #28,215 [Add to Longdo]
[huì, ㄏㄨㄟˋ, / ] cooked in soy and vinegar, #34,142 [Add to Longdo]
[rèn, ㄖㄣˋ, / ] cooked food; cook until well done, #41,670 [Add to Longdo]
干饭[gān fàn, ㄍㄢ ㄈㄢˋ, / ] cooked rice, #60,859 [Add to Longdo]
粿[guǒ, ㄍㄨㄛˇ, 粿] cooked rice for making cake, #99,525 [Add to Longdo]
熟菜[shú cài, ㄕㄨˊ ㄘㄞˋ, ] cooked food (ready to eat), #105,210 [Add to Longdo]
三分熟[sān fēn shú, ㄙㄢ ㄈㄣ ㄕㄨˊ, ] cooked three minutes; rare (of steak) [Add to Longdo]
五分熟[wǔ fēn shú, ㄨˇ ㄈㄣ ㄕㄨˊ, ] cooked five minutes; medium (of steak) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
IH調理器[アイエッチちょうりき, aiecchi chouriki] (n) (IH is induction heating) induction cooker [Add to Longdo]
お粥;御粥[おかゆ, okayu] (n) thin rice porridge; watery cooked rice; rice gruel [Add to Longdo]
こんがり[kongari] (adv,adv-to) (on-mim) well-cooked; well-done; browned [Add to Longdo]
ごった煮[ごったに, gottani] (n) various foods cooked together; hodgepodge; hotchpotch; mulligan stew [Add to Longdo]
ご飯(P);御飯(P)[ごはん(P);おまんま(御飯), gohan (P); omanma ( gohan )] (n) (1) (おまんま is slang and uk) cooked rice; (2) meal; (P) [Add to Longdo]
しゃこめし;シャコめし[shakomeshi ; shako meshi] (n) (See 蝦蛄) shako meshi; rice cooked with shrimp [Add to Longdo]
すき焼き(P);すき焼(P);鋤焼き;鋤焼;剥焼;寿喜焼[すきやき, sukiyaki] (n) {food} thin slices of beef, cooked with various vegetables in a table-top cast-iron pan; sukiyaki; (P) [Add to Longdo]
そば飯;蕎麦飯[そばめし, sobameshi] (n) (uk) soba and rice cooked together along with meat, vegetables, etc. on a metal plate [Add to Longdo]
アルファ化米;α化米[アルファかまい, arufa kamai] (n) (See 糒) cooked and dry packed rice (modern version of hoshii rice); processed quick-cooking rice [Add to Longdo]
インスタントラーメン[insutantora-men] (n) instant ramen; precooked Chinese noodles [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Cooke
   n 1: United States journalist (born in England in 1908) [syn:
      {Cooke}, {Alistair Cooke}, {Alfred Alistair Cooke}]
   2: United States financier who marketed Union bonds to finance
     the American Civil War; the failure of his bank resulted in a
     financial panic in 1873 (1821-1905) [syn: {Cooke}, {Jay
     Cooke}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top