ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cook

K UH1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cook-, *cook*
English-Thai: Longdo Dictionary
cooking gas cylinder(n) ถังแก๊สหุงต้ม
rice cooker(n) หม้อหุงข้าว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cook(vi) เกิดขึ้น
cook(vi) ทำอาหาร, See also: หุงต้ม, เตรียมอาหาร
cook(vt) ทำอาหาร, See also: หุงต้ม, เตรียมอาหาร, Syn. prepare, make, fix
cook(vt) ปลอมแปลง
cook(n) พ่อครัว, See also: คนทำอาหาร, Syn. chef
cook(vi) อึดอัดเพราะอากาศร้อน, See also: รู้สึกร้อนระอุ
cooky(n) ุคุกกี้, Syn. cokie
cooker(n) หม้อหุงข้าว
cookie(n) คุกกี้, Syn. cooky
cookie(n) บุคคล (ที่มีลักษณะเฉพาะ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cook(คุค) {cooked,cooking,cooks} vt. ปรุงอาหาร,หุงต้ม,ทำอาหาร,ทำกับข้าว,ปรุงอาหาร,ทำเท็จ,ปลอม vi. ทำหรือปรุงอาหารด้วยความร้อน,เกิดขึ้น,บังเกิดขึ้น -Phr. (cook up กุเรื่อง) n. คนครัว,คนที่ปรุงอาหารเก่ง
cook-out(คุด'เอาท) n. การหุงต้มอาหารกินนอกบ้าน
cookbook(คุค'บุค) n. ตำรากับข้าว,ตำราปรุงอาหาร, Syn. cookery book
cookery(คุด'เคอรี) n. ศิลปะหรือวิธีการปรุงอาหาร
cookhouse(คุด'เฮ้าซฺ) ห้องครัว,ห้องปรุงอาหาร,ห้องครัวในเรือ
cookie(คุค'คี) n. ขนมกินเล่น,บุคคล
cookout(คุด'เอาท) n. การหุงต้มอาหารกินนอกบ้าน
cooky(คุค'คี) n. ขนมกินเล่น,บุคคล
pastry cookn. คนทำขนม pastry
pressure cookern. หม้อต้มที่สามารถเพิ่มความอัดดันจากไอน้ำ ทำให้อาหารสุกเร็วหรือเนื้อเปื่อยง่ายขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
cook(n) คนครัว,กุ๊ก,คนทำอาหาร,วิเสท
cook(vi, vt) ทำอาหาร,ทำกับข้าว,ปรุงอาหาร,ประกอบอาหาร
cookbook(n) ตำราอาหาร,ตำรากับข้าว,คู่มือประกอบอาหาร
cookery(n) การปรุงอาหาร,การทำกับข้าว,การหุงต้ม,วิธีการปรุงอาหาร
cookie(n) ขนมคุกกี้
cooking(n) การปรุงอาหาร,การทำกับข้าว,การหุงต้ม,การประกอบอาหาร
cooky(n) ขนมคุกกี้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cookieคุกกี้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cookieคุกกี้ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cookปรุง [การแพทย์]
Cook Islandsหมู่เกาะคุก [TU Subject Heading]
Cooked Volumeปริมาตรสุก [การแพทย์]
Cookers, Pressureหม้ออบไอน้ำที่ใช้เตรียมอาหาร,หม้อนึ่งความดัน,หม้อความดัน [การแพทย์]
Cookeryการปรุงอาหาร [TU Subject Heading]
Cookeryการครัว [การแพทย์]
Cookery (Avocado)การปรุงอาหาร (อะโวคาโด) [TU Subject Heading]
Cookery (Bananas)การปรุงอาหาร (กล้วย) [TU Subject Heading]
Cookery (Beef)การปรุงอาหาร (เนื้อโค) [TU Subject Heading]
Cookery (Bread)การปรุงอาหาร (ขนมปัง) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cookies girl(n) เด็กผู้หญิง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cookA cookie almost choked the baby.
cookA gas stove provides the most even heat for cooking.
cookA good cook doesn't throw out yesterday's soup.
cookAll the guests did justice to his wife's cooking.
cookAre you good at cooking?
cookAs a cook he is in a class by himself.
cookAt the sight of cooked snails, Jane turned pale.
cookBecause I eat out everyday, I miss home cooking.
cookBecause my mother is sick, my father will cook today.
cookBob can cook.
cookBob cooks breakfast in the morning.
cookBoth boys and girls should take cooking class in school.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องดูดควัน(n) cooker hood, Example: ข้อที่ควรระวังสำหรับครัวที่อยู่ติดกับห้องรับประทานอาหารก็คือ เรื่องของกลิ่นอาหารขณะที่กำลังปรุงจะเข้ามารบกวนได้ ดังนั้นการใช้เครื่องดูดควันจึงกลายเป็นเรื่องจำเป็น
เครื่องดูดควัน(n) cooker hood
กุเรื่อง(v) cook up, See also: concoct, invent, make up, contrive, fabricate, trump up, Syn. สร้างเรื่อง, แต่งเรื่อง, ยกเมฆ, มดเท็จ, Example: เธอกุเรื่องขึ้นมาหลอกเขาได้ไม่เว้นแต่ละวัน, Thai Definition: สร้างหรือแต่งให้เป็นเรื่องเป็นข่าวขึ้นโดยไม่มีมูล
หุงข้าว(v) cook rice, Example: น้าสุดาก้มหน้าก้มตาหุงข้าว ผัดกับข้าวอย่างรีบเร่ง, Thai Definition: ทำข้าวให้สุกด้วยวิธีต้มแล้วทำให้น้ำแห้ง
หุง(v) cook, See also: prepare, boil, Syn. หุงหา, Example: สิ่งที่ท่านพึงกระทำเวลาหุงข้าวคือ อย่าซาวข้าวหลายครั้ง และจงหุงโดยวิธีไม่เช็ดน้ำ หรือเช็ดน้ำก็เอาไว้บริโภค, Thai Definition: ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งสุกด้วยวิธีต้มหรือเคี่ยวเป็นต้น
หุง(v) cook, See also: melt, Example: เขาเอาแก้วมาหุงเป็นพลอยเทียม, Thai Definition: ใช้ความร้อนสูงทำให้สีของผิวสิ่งของบางชนิดเปลี่ยนไป
สุก(adj) cooked, See also: done, Ant. ดิบ, Example: เราไปซื้อเป็ดย่างสักครึ่งตัวเพื่อรับประทานกับข้าวสุก, Thai Definition: อาหารที่ผ่านการแปรสภาพด้วยความร้อน
หุงต้ม(v) cook, Syn. หุง, หุงหาอาหาร, Example: ในสมัยดึกดำบรรพ์มนุษย์ได้ใช้ไม้จากป่ามาเพื่อทำเชื้อเพลิงสำหรับหุงต้มอาหารและให้ความอบอุ่นในฤดูหนาว, Thai Definition: ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งสุกด้วยวิธีต้มหรือเคี่ยว เป็นต้น
ทำกับข้าว(v) cook, Syn. ทำอาหาร, ทำครัว, ปรุงอาหาร, Example: แม่ครัวที่จ้างมาใหม่ทำกับข้าวฝีมือเยี่ยมยอดมาก
ทำอาหาร(v) cook, Syn. ทำกับข้าว, ทำครัว, ปรุงอาหาร, Example: แม่ต้องเข้าครัวทำอาหารเองเพราะอาหารที่แม่ครัวทำไม่ถูกปากผม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บายศรี[bāisī] (n) EN: rice offering ; offering of cooked rice under a conical arrangement of folded leaves and flowers
บัญชีผี[banchī phī] (n, exp) EN: phoney account ; phoney list ; cooked account
ฉู่ฉี่[chūchī] (n) EN: king of curry cooked with fried fish or pork served with a spicy sauce  FR: poisson frit pimenté [m]
ดิบ[dip] (adj) EN: uncooked ; raw ; half-cooked  FR: cru
หุง[hung] (v) EN: cook ; boil ; prepare food  FR: cuire à l'eau ; cuisiner ; faire la cuisine ; préparer un plat ; fricoter (fam.)
หุงอาหาร[hung āhān] (v, exp) EN: cook ; prepare food  FR: cuisiner ; préparer un repas
หุงข้าว[hung khāo] (v, exp) EN: cook rice ; boil rice ; prepare meals  FR: cuire le riz ; préparer le repas
หุงต้ม[hungtom] (v) EN: cook  FR: cuisiner
แก๊ส[kaēt = kaēs] (n) EN: cooking gaz  FR: gaz [m]
แก๊สหุงต้ม[kaēt hungtom] (n, exp) EN: cooking gaz  FR: gaz [m] ; butane [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COOK K UH1 K
COOKE K UH1 K
COOKS K UH1 K S
COOK'S K UH1 K S
COOKED K UH1 K T
COOKER K UH1 K ER0
COOKIE K UH1 K IY0
COOKIN' K UH1 K IH0 N
COOKERS K UH1 K ER0 Z
COOKIES K UH1 K IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cook (v) kˈuk (k u1 k)
cooks (v) kˈuks (k u1 k s)
cooky (n) kˈukiː (k u1 k ii)
cooked (v) kˈukt (k u1 k t)
cooker (n) kˈukər (k u1 k @ r)
cookie (n) kˈukiː (k u1 k ii)
Cookham (n) kˈukəm (k u1 k @ m)
cookers (n) kˈukəz (k u1 k @ z)
cookery (n) kˈukəriː (k u1 k @ r ii)
cookies (n) kˈukɪz (k u1 k i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shú, ㄕㄨˊ, ] cooked (of food); ripe (of fruit); mature (of seeds); familiar; skilled; done; colloquial pr. shou2, #3,477 [Add to Longdo]
厨师[chú shī, ㄔㄨˊ ㄕ, / ] cook, #11,209 [Add to Longdo]
烹饪[pēng rèn, ㄆㄥ ㄖㄣˋ, / ] cooking; culinary arts, #14,099 [Add to Longdo]
[mèn, ㄇㄣˋ, / ] cook in a covered vessel, #15,750 [Add to Longdo]
料酒[liào jiǔ, ㄌㄧㄠˋ ㄐㄧㄡˇ, ] cooking wine, #17,112 [Add to Longdo]
食谱[shí pǔ, ㄕˊ ㄆㄨˇ, / ] cookery book; cookbook; recipe, #20,600 [Add to Longdo]
熟食[shú shí, ㄕㄨˊ ㄕˊ, ] cooked food, #28,215 [Add to Longdo]
[huì, ㄏㄨㄟˋ, / ] cooked in soy and vinegar, #34,142 [Add to Longdo]
[chāo, ㄔㄠ, / ] cook by scalding (see 焯), #34,541 [Add to Longdo]
厨子[chú zi, ㄔㄨˊ ㄗ˙, / ] cook, #35,223 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cookie {n}; Online-Identifikator {m} [comp.]cookie [Add to Longdo]
Koch {m}; Köchin {f} (angelernt) | Köche {pl}cook | cooks [Add to Longdo]
Cooksturmvogel {m} [ornith.]Cook's Petrel [Add to Longdo]
Atiusalangane {f} [ornith.]Cook Island Swiftlet [Add to Longdo]
Mangaiarohrsänger {m} [ornith.]Cook Islands Warbler [Add to Longdo]
Cook Inseln [geogr.]Cook Islands (ck) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
IH調理器[アイエッチちょうりき, aiecchi chouriki] (n) (IH is induction heating) induction cooker [Add to Longdo]
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking) [Add to Longdo]
お粥;御粥[おかゆ, okayu] (n) thin rice porridge; watery cooked rice; rice gruel [Add to Longdo]
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with [Add to Longdo]
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants [Add to Longdo]
ことこと[kotokoto] (adv,adv-to) (1) (on-mim) simmering noise; light bubbling; gentle clinking; sound of rapping; sound of rattling; (2) cooking something on a low flame; chopping something lightly [Add to Longdo]
こんがり[kongari] (adv,adv-to) (on-mim) well-cooked; well-done; browned [Add to Longdo]
ごった煮[ごったに, gottani] (n) various foods cooked together; hodgepodge; hotchpotch; mulligan stew [Add to Longdo]
ご飯(P);御飯(P)[ごはん(P);おまんま(御飯), gohan (P); omanma ( gohan )] (n) (1) (おまんま is slang and uk) cooked rice; (2) meal; (P) [Add to Longdo]
さしすせそ[sashisuseso] (n) the five fundamental seasonings used in Japanese cooking [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クッキー[くっきー, kukki-] cookie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cook
   n 1: someone who cooks food
   2: English navigator who claimed the east coast of Australia for
     Britain and discovered several Pacific islands (1728-1779)
     [syn: {Cook}, {James Cook}, {Captain Cook}, {Captain James
     Cook}]
   v 1: prepare a hot meal; "My husband doesn't cook"
   2: prepare for eating by applying heat; "Cook me dinner,
     please"; "can you make me an omelette?"; "fix breakfast for
     the guests, please" [syn: {cook}, {fix}, {ready}, {make},
     {prepare}]
   3: transform and make suitable for consumption by heating;
     "These potatoes have to cook for 20 minutes"
   4: tamper, with the purpose of deception; "Fudge the figures";
     "cook the books"; "falsify the data" [syn: {fudge},
     {manipulate}, {fake}, {falsify}, {cook}, {wangle},
     {misrepresent}]
   5: transform by heating; "The apothecary cooked the medicinal
     mixture in a big iron kettle"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top