ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

convex

K AH0 N V EH1 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -convex-, *convex*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
convex(vt) ทำให้นูน
convex(adj) นูน, Syn. bulging, Ant. concave
convex(vi) นูนออกมา
convex lens(n) เลนส์นูน, See also: กระจกนูน, Syn. converging lens

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
convex(คันเวคซฺ') adj. นูน,โค้งออกข้างนอก,ซึ่งมีมุมภายในทั้งหมดน้อยกว่าหรือเท่ากับ180องศา n. (คอน'เวคซฺ) n. ผิวหนังนูน,ส่วนที่นูนออก,สิ่งที่นูน
convexity(คันเวค'ซิที) n. ภาวะที่นูนออก,ผิวหน้านูน,สิ่งที่นูนออก
convexo-concave(คันเวค'โซคอนเคฟว') adj. นุนข้างเว้าข้าง,เกี่ยวกับเลนส์ที่ด้านนูนมีความโค้งมากกว่าด้านเว้า

English-Thai: Nontri Dictionary
convex(adj) นูนออก,โค้งออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
convexคอนเวกซ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
convex curveเส้นโค้งคอนเวกซ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
convex fillet weldรอยเชื่อมมุมหน้านูน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
convex functionฟังก์ชันคอนเวกซ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
convex sequenceลำดับคอนเวกซ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
convex setเซตคอนเวกซ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Convexโป่ง,การโค้งไปทางด้านหลัง,โค้งออก,นูน,ด้านโค้งออก [การแพทย์]
convex lensเลนส์นูน, เลนส์ที่ทำให้ลำแสงขนานลู่เข้า มีลักษณะหนาตรงกลางและบางที่ขอบ แว่นตาที่เป็นเลนส์นูนจะช่วยคนสายตายาวมองเห็นวัตถุชัดเจนขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Convex Sideทางด้านโค้ง [การแพทย์]
convexityconvexity, ความโค้งชัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Convexity to the Leftเอียงไปทางด้านซ้าย [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลนส์ตีบแสง(n) convex lens, See also: convergent lens, Syn. เลนส์นูน, Count Unit: เลนส์, อัน, Thai Definition: เลนส์ที่มีพื้นหน้าโค้งนูน ตรงกลางหนามากกว่าตอนริม มีสมบัติหักลำแสงที่ผ่านไปให้ลู่เข้า
เลนส์นูน(n) convex lens, See also: convergent lens, Syn. เลนส์ตีบแสง, Example: เลนส์นูนใช้สำหรับคนสายตายาว, Count Unit: เลนส์, อัน, Thai Definition: เลนส์ที่มีพื้นหน้าโค้งนูน ตรงกลางหนามากกว่าตอนริม มีสมบัติหักลำแสงที่ผ่านไปให้ลู่เข้า
กระจกนูน(n) convex, See also: convex lens, convex mirror, Thai Definition: วัตถุที่มีผิวมัน ลักษณะกลีบบัวคว่ำ สามารถสะท้อนแสงให้เกิดภาพเสมือนหัวตั้ง มองเห็นได้ที่ผิวกระจกนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพา[kān phā] (n) EN: convection  FR: convection = convexion [f]
คอนเวกซ์[khønwēk] (adj) EN: convex  FR: convexe
กระจกนูน[krajok nūn] (n, exp) EN: convex mirror  FR: miroir convexe [m]
เลนส์นูน[lēn nūn] (n, exp) EN: convex lens  FR: lentille concave [f]
นูน[nūn] (adj) EN: convex ; bulging ; raised ; embossed ; puffing out ; protruding  FR: convexe ; bombé ; cambré ; renflé ; proéminent ; protubérant ; saillant
รูปหลายเหลี่ยมคอนเวกซ์[rūplāilīem khønwēk] (n, exp) EN: convex polygon  FR: polygone convexe [m]
รูปหลายเหลี่ยมนูน[rūplāilīem nūn] (n, exp) EN: convex polygon  FR: polygone convexe [m]
แว่นนูน[waen nūn] (n, exp) EN: convex lens  FR: lentille convexe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONVEX K AH0 N V EH1 K S
CONVEX K AA1 N V EH2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
convex (j) kˈɒnvɛks (k o1 n v e k s)
convexly (a) kˈɒnvɛksliː (k o1 n v e k s l ii)
convexity (n) kˈənvˈɛksɪtiː (k @1 n v e1 k s i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tū, ㄊㄨ, ] convex; to stick out, #5,319 [Add to Longdo]
[gǔ, ㄍㄨˇ, ] convex; drum; to rouse; to beat, #6,353 [Add to Longdo]
凸透镜[tū tòu jìng, ㄊㄨ ㄊㄡˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] convex lens, #77,213 [Add to Longdo]
凸面[tū miàn, ㄊㄨ ㄇㄧㄢˋ, ] convex surface, #96,196 [Add to Longdo]
凸镜[tū jìng, ㄊㄨ ㄐㄧㄥˋ, / ] convex mirror, #137,504 [Add to Longdo]
凸面镜[tū miàn jìng, ㄊㄨ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] convex mirror, #183,742 [Add to Longdo]
凸凸[tū tū, ㄊㄨ ㄊㄨ, ] convex on both sides (of lens); biconvex [Add to Longdo]
凸多胞形[tū duō bāo xíng, ㄊㄨ ㄉㄨㄛ ㄅㄠ ㄒㄧㄥˊ, ] convex polytope [Add to Longdo]
凸多面体[tū duō miàn tǐ, ㄊㄨ ㄉㄨㄛ ㄇㄧㄢˋ ㄊㄧˇ, / ] convex polyhedron [Add to Longdo]
凸折线[tū zhé xiàn, ㄊㄨ ㄓㄜˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] convex polygonal line [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konvexkombination {f} [math.]convex combination [Add to Longdo]
Mönch {m} (Ziegel)convex tile [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーブミラー[ka-bumira-] (n) (abbr) convex mirror [Add to Longdo]
コンベックス[konbekkusu] (adj-f) convex [Add to Longdo]
ニュートン環[ニュートンかん, nyu-ton kan] (n) Newton's rings (interference pattern seen when a convex lens is placed on another surface) [Add to Longdo]
外帯[がいたい, gaitai] (n) (1) (See 内帯・1) area on the convex side of a mountain arc or a crescent-shaped archipelago; (2) (See 西南日本外帯) area of southwestern Japan south of the Median Tectonic Line [Add to Longdo]
丸瓦[まるがわら, marugawara] (n) (See 平瓦) convex roof tile [Add to Longdo]
軒丸瓦[のきまるがわら, nokimarugawara] (n) (See 丸瓦,瓦当) eave-end roof tile (comprising a convex semi-cylindrical tile and a decorative pendant) [Add to Longdo]
四方反鉋;四方反り鉋;四方反りかんな;四方反かんな[しほうそりかんな, shihousorikanna] (n) (See 反台鉋) wooden plane with a convex base curved both along the direction of cutting and across the blade [Add to Longdo]
中高[なかだか, nakadaka] (adj-no) convex [Add to Longdo]
鐙瓦[あぶみがわら, abumigawara] (n) (arch) (See 軒丸瓦) eave-end roof tile (comprising a convex semi-cylindrical tile and a decorative pendant) [Add to Longdo]
[とつ, totsu] (adj-na,adj-no) convex [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  convex
      adj 1: curving or bulging outward [syn: {convex}, {bulging}]
             [ant: {concave}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top