ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contracted

K AA1 N T R AE0 K T AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contracted-, *contracted*, contract, contracte
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contracted(adj) ที่หดตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contractedแคบลง, สั้นลง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
contracted pelvisเชิงกรานแคบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
contracted tensorเทนเซอร์ย่อ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contractedขนาดเล็กลง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contractedHe contracted an incurable disease.
contractedHe contracted malaria while living in the jungle.
contractedI'm afraid I've contracted a venereal disease.
contractedMr Brown contracted with the builder for a new house.
contractedMy father contracted pneumonia last month.
contractedWe contracted to build a railway.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คับแคบ[khapkhaēp] (adj) EN: narrow ; small ; cramped ; restricted ; close ; limited ; contracted  FR: étroit ; exigu
กิ่ว[kiu] (adj) EN: constricted ; contracted ; drawn in ; deflated ; narrow

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTRACTED K AA1 N T R AE0 K T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contracted (v) kˈəntrˈæktɪd (k @1 n t r a1 k t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包银[bāo yín, ㄅㄠ ㄧㄣˊ, / ] contracted payment (esp. actors' salary in former times), #87,043 [Add to Longdo]
包伙[bāo huǒ, ㄅㄠ ㄏㄨㄛˇ, ] contracted communal meals, #270,262 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
萎縮腎[いしゅくじん, ishukujin] (n) contracted kidney [Add to Longdo]
極め;決め[ぎめ, gime] (n,n-suf) (uk) (See 月極め,日極め) contracted regular payment, e.g. monthly, weekly, etc.; by the (month, week, etc.) [Add to Longdo]
戦病死[せんびょうし, senbyoushi] (n,vs) death from disease contracted at the front [Add to Longdo]
薬害ヤコブ病訴訟[やくがいヤコブびょうそしょう, yakugai yakobu byousoshou] (n) Japanese lawsuit involving cases where hospitalized patients contracted Creutzfeld-Jakob disease from infected transplants [Add to Longdo]
拗音[ようおん, youon] (n) contracted sound; palatised sound [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  contracted
      adj 1: reduced in size or pulled together; "the contracted
             pupils of her eyes" [ant: {expanded}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top