ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contraband

K AA1 N T R AH0 B AE2 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contraband-, *contraband*, contraban
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contraband(n) การค้าขายที่ผิดกฎหมาย
contraband(adj) ที่ขายอย่างผิดกฎหมาย, Syn. black, black-market, bootleg
contraband(n) สินค้าเถื่อน, See also: ของเถื่อน, ของหนีภาษี, Syn. smuggled goods

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contraband(คอน'ทระแบนดฺ) n. ของต้องห้ามตามกฎหมาย,ของเถื่อน,การค้าเถื่อน,การลักลอบขนสินค้า adj. เป็นสินค้าเถื่อน,ซึ่งห้ามไม่ให้ส่งออกหรือสั่งเข้าประเทศ, Syn. excluded

English-Thai: Nontri Dictionary
contraband(adj) ต้องห้าม,ทึ่ห้ามนำเข้ามา,เป็นของเถื่อน
contraband(n) ของต้องห้าม,สินค้าต้องห้าม,ของเถื่อน,สินค้าเถื่อน
contrabandist(n) ผู้ค้าของเถื่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contrabandของต้องห้าม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contraband of warของต้องห้ามยามสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
contraband, absoluteยุทธปัจจัยต้องห้ามเด็ดขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สินค้าหนีภาษี(n) smuggled goods, See also: contraband, Syn. ของหนีภาษี, Example: การลักลอบนำสินค้าหนีภาษีเข้ามาขายพบมากตามจังหวัดชายแดน
สิ่งผิดกฎหมาย(n) contraband, See also: illegal article, illegal goods, pirated goods, Syn. ของผิดกฎหมาย
ของเถื่อน(n) contraband goods, See also: smuggled goods, illicit goods, bootleg goods, Syn. ของผิดกฎหมาย, Ant. ของถูกกฎหมาย, Example: พรุ่งนี้คนร้ายจะลักลอบขนของเถื่อนเข้าพม่า, Thai Definition: ของที่ผิดกฎหมาย
นอกกฎหมาย(adj) illegitimate, See also: contraband, wrong, illicit, irregular, illegal, unlawful, Syn. ผิดกฎหมาย, เถื่อน, Ant. ถูกกฎหมาย, Example: ครอบครัวของผมจะไม่ทำอาชีพนอกกฎหมายเด็ดขาด, Thai Definition: ที่ไม่ถูกกฎหมาย
สินค้าเถื่อน(n) contraband goods, See also: smuggled goods, illicit goods, illegally-imported goods, Syn. ของเถื่อน, Ant. สินค้าถูกกฎหมาย, ของถูกกฎหมาย, Example: ศุลกากรสามารถตรวจจับไม้เถื่อนและสินค้าเถื่อนได้เป็นจำนวนมากในปีนี้, Thai Definition: สินค้าที่ลักลอบนำเข้ามาในประเทศโดยมิได้ผ่านการเสียภาษี
สิ่งผิดกฎหมาย(n) contraband, See also: illegal article, illegal goods, pirated goods, Syn. ของผิดกฎหมาย
สินค้าเถื่อน(n) contraband goods, See also: smuggled goods, illicit goods, illegally-imported goods, Syn. ของเถื่อน, Ant. สินค้าถูกกฎหมาย, ของถูกกฎหมาย, Example: ศุลกากรสามารถตรวจจับไม้เถื่อนและสินค้าเถื่อนได้เป็นจำนวนมากในปีนี้, Thai Definition: สินค้าที่ลักลอบนำเข้ามาในประเทศโดยมิได้ผ่านการเสียภาษี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การค้าของเถื่อน[kānkhā khøng theūoen] (n, exp) EN: bootleg ; illicit trade ; contraband business  FR: commerce de contrebande [m] ; commerce illicite [m]
ของหนีภาษี[khøng nī phāsī] (n, exp) EN: contraband  FR: produit de contrebande [m]
ของเถื่อน[khøng theūoen] (n, exp) EN: contraband goods ; smuggled goods ; illicit goods ; bootleg goods  FR: produit de contrebande [m] ; marchandise importée illégalement [f]
ปล่อยของ[plǿikhøng] (x) EN: market contraband
สินค้าเถื่อน[sinkhā theūoen] (n, exp) EN: contraband goods ; contravand

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTRABAND K AA1 N T R AH0 B AE2 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contraband (n) kˈɒntrəbænd (k o1 n t r @ b a n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
禁品[jìn pǐn, ㄐㄧㄣˋ ㄆㄧㄣˇ, ] contraband goods [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
闇再販[やみさいはん, yamisaihan] (n) price-support measures for contraband goods [Add to Longdo]
禁制品[きんせいひん, kinseihin] (n) contraband (goods); prohibited goods [Add to Longdo]
禁輸品[きんゆひん, kinyuhin] (n) contraband (goods) [Add to Longdo]
御法度[ごはっと, gohatto] (n) contraband; taboo; strictly forbidden [Add to Longdo]
密売品[みつばいひん, mitsubaihin] (n) smuggled goods; contraband [Add to Longdo]
密輸[みつゆ, mitsuyu] (n,vs) smuggling; contraband trade; (P) [Add to Longdo]
虱潰し;蝨潰し[しらみつぶし, shiramitsubushi] (n) (uk) very thorough search (for contraband, escaped convict, etc.) (lit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contraband
   adj 1: distributed or sold illicitly; "the black economy pays no
       taxes" [syn: {bootleg}, {black}, {black-market},
       {contraband}, {smuggled}]
   n 1: goods whose importation or exportation or possession is
      prohibited by law

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top