ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contorted

K AH0 N T AO1 R T AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contorted-, *contorted*, contort, contorte
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contortedบิดเวียน [มีความหมายเหมือนกับ convolute ๒] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู้(adv) curledly, See also: contortedly, huddlingly, curvedly, twistedly, Syn. คุดคู้, งอ, ขดงอ, Ant. เหยียด, Example: เด็กชอบนอนคู้อยู่บนเตียง
คุดคู้(adv) curledly, See also: contortedly, huddlingly, curvedly, twistedly, Syn. งอ, ขดงอ, คู้, งอตัว, Example: หนูแดงไปหมอบคุดคู้อยู่ใต้โต๊ะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดลักษณะ[phit laksana] (v, exp) EN: be deformed ; be contorted ; be misshapen ; be distorted

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTORTED K AH0 N T AO1 R T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contorted (v) kˈəntˈɔːtɪd (k @1 n t oo1 t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
泣きべそ[なきべそ, nakibeso] (n) face contorted and about to cry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contorted
   adj 1: twisted (especially as in pain or struggle); "his mad
       contorted smile"; "writhed lips"; "my writhen features"-
       Walter scott [syn: {contorted}, {writhed}, {writhen}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top