ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

continual

K AH0 N T IH1 N Y UW0 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -continual-, *continual*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
continual(adj) ต่อเนื่อง, Syn. uninterrupted, ceaseless
continual(adj) ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
continually(adv) เป็นประจำ
continually(adv) อย่างต่อเนื่อง, Syn. uninterruptedly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
continual(คันทิน'นิวเอิล) adj. ต่อเนื่อง,ไม่ขาดสาย,สืบเนื่อง,เป็นประจำ,บ่อยมาก., See also: continuality n., Syn. continuous -Conf. continous
continually(คันทิน'นิวอัลลี) adv. ไม่ขาดสาย,ไม่หยุด,ต่อเนื่อง

English-Thai: Nontri Dictionary
continual(adj) บ่อยๆ,ไม่ขาดสาย,ตลอดไป,เรื่อยไป,ต่อเนื่อง,เป็นประจำ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
continualFor world peace, therefore, we must develop the consciousness that we all are people of the planet Earth by means of a continual international exchange of culture and economy.
continualHe became bad-tempered, continually criticized his wife's cooking and complained of a pain in his stomach.
continualHis continual boasting gave offense to everybody.
continualHuman beings, whether they realise it or not, continually seek after happiness.
continualMr Morikawa's continually complaining about something.
continualShe complained continually that there was no money left.
continualThe continual noise deafened us.
continualThe fun thing about this job is that the technology is continually advancing so it continues to be stimulating.
continualThe result is a continual search for food in a changing environment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สืบกันมา(adv) continuously, See also: continually, Syn. สืบมา, Example: ท่านทรงเป็นราชสกุลของบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองสืบกันมา
สืบมา(adv) continuously, See also: continually, Example: ฐานะของเขาดีสืบมานับแต่เขาทำธุรกิจร้านอาหาร, Thai Definition: ต่อเนื่องมา
ต่อไป(adv) continually, See also: further, afterward, Syn. ต่อเนื่อง, Example: คนในสังคมไทยไม่มีการดิ้นรนเพื่อให้ตนเองไปสู่สภาพที่ดีขึ้นด้วยเหตุนี้คนที่จนก็ต้องจนต่อไปในขณะที่คนรวยกลับรวยขึ้นเรื่อยๆ
ต่อเนื่อง(adv) continually, See also: continuously, constantly, unceasingly, Syn. สม่ำเสมอ, Example: ในทางเกษตรกรรมการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินส่งผลต่อความเจริญงอกงามแก่พืชพรรณอย่างต่อเนื่องและยืนยาว
ติดต่อ(adv) continually, See also: consecutively, Syn. ต่อเนื่อง, Example: หากคุณต้องทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ควรมีช่วงเวลาพักบ้างเป็นระยะ, Thai Definition: อย่างต่อเนื่องกันไปเป็นลำดับไม่มีขาดตอน, อย่างติดๆ กัน
ติดต่อกัน(adv) consecutively, See also: continually, Syn. ต่อเนื่อง, Example: เขารู้สึกเมื่อยล้าเพราะขับรถติดต่อกันมาหลายชั่วโมงแล้ว, Thai Definition: อย่างต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ ไม่ขาดสาย, ไม่ขาดตอน
เจื้อย(adv) smoothly, See also: continually, freely, fluently, Syn. คล่อง, Example: ไก่ตบปีกขันเจื้อยจนพ่อนอนไม่หลับ, Thai Definition: เรื่อยไปไม่มีติดขัด
แจ้ว(adv) incessantly, See also: continually, Example: ลูกสาวคนเล็กของอาพูดแจ้วเสียงชัดเจน, Thai Definition: มีเสียงดังติดต่อกันไปเป็นระยะๆ
แจ้วๆ(adv) continually, See also: incessantly, Example: ท่านมักจะเห็นเด็กท่องหนังสือกันแจ้วๆ ทุกวัน, Thai Definition: มีเสียงดังติดต่อกันไปเป็นระยะๆ
ติดพัน(adv) continuously, See also: continually, unceasingly, constantly, Example: ความมั่นคงของชาติถูกขัดขวางด้วยการรบอย่างติดพันของชนกลุ่มน้อย, Thai Definition: อย่างเกี่ยวเนื่องต่อๆ กันเรื่อยมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร่ำ[ram] (v) EN: talk repeatedly ; murmur continually/incessantly ; speak continually/incessantly  FR: ressasser ; rabâcher
ร่ำ[ram] (adv) EN: repeatedly ; continually ; persistently ; forever ; always  FR: continuellement
เรื่อย[reūay] (x) EN: continously ; continually ; always ; often ; regularly ; consistently ; repeatedly ; frequently  FR: continuellement ; constamment ; sans cesse
ต่อไป[tøpai] (adv) EN: later ; continually ; further; afterward ; henceforth  FR: à l'avenir ; désormais ; dorénavant ; ensuite ; puis
ยันเต[yantē] (adv) EN: always ; constantly ; invariably ; continuously ; periodically ; continually ; incessantly

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTINUAL K AH0 N T IH1 N Y UW0 AH0 L
CONTINUALLY K AH0 N T IH1 N Y UW0 AH0 L IY0
CONTINUALLY K AH0 N T IH1 N Y UW0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
continual (j) kˈəntˈɪnjuəʳl (k @1 n t i1 n y u@ l)
continually (a) kˈəntˈɪnjuəʳliː (k @1 n t i1 n y u@ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
のべつ[nobetsu] (adv) ceaselessly; continually; all the time; incessantly [Add to Longdo]
引っ切り無し;ひっきり無し[ひっきりなし, hikkirinashi] (adj-na) (uk) continually; continuously; incessantly [Add to Longdo]
絶えず[たえず, taezu] (adv) constantly; always; continually; steadily; (P) [Add to Longdo]
通奏[つうそう, tsuusou] (n) playing an entire composition without break; continually playing (in the background of a melody) [Add to Longdo]
念々;念念[ねんねん, nennen] (n) continually thinking about something [Add to Longdo]
頻り[しきり, shikiri] (adv) (See 頻りに・1) frequent; continual; constant; repeated; eager [Add to Longdo]
頻りと[しきりと, shikirito] (adv) (1) (uk) frequently; repeatedly; incessantly; continually; (2) very; awfully [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 continual
   adj 1: occurring without interruption; chiefly restricted to
       what recurs regularly or frequently in a prolonged and
       closely spaced series; "the continual banging of the
       shutters" [ant: {sporadic}]
   2: `continual' (meaning seemingly uninterrupted) is often used
     interchangeably with `continuous' (meaning without
     interruption)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top