ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contemptuous

K AH0 N T EH1 M P CH UW0 AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contemptuous-, *contemptuous*, contemptuou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contemptuous(adj) ซึ่งดูหมิ่นหรือเหยียดหยามผู้อื่น, See also: ซึ่งแสดงการดูหมิ่น, ซึ่งสบประมาท, Syn. disdainful, insulting, scornful
contemptuously(adv) อย่างดูถูกผู้อื่น, Syn. disdainfully, scornfully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contemptuous(คันเทมพฺ'ชุอัส) adj. น่าดูถูก,น่าชัง,น่ารังเกียจ,หยิ่งยโส,โอหัง. n., Syn. acornful, Ant. respectful

English-Thai: Nontri Dictionary
contemptuous(adj) น่ารังเกียจ,น่าดูถูก,น่าชัง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That sarcastic, contemptuous tone that means... you know everything because you're a man... and I know nothing because I'm a woman.ที่เหน็บแนมน้ำเสียงดูถูกนั่นหมายความว่า ... คุณรู้ทุกอย่างเพราะคุณเป็นคน ... และฉันรู้ว่าไม่มีอะไรเพราะฉันผู้หญิงคนหนึ่ง The Birdcage (1996)
And I marvel that you can be so contemptuous of me... on the same day that you lose your job!เก่งจังนะ ที่ดูถูกฉัน ในวันที่คุณตกงาน American Beauty (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contemptuousHe is contemptuous of his boss's narrow mind.
contemptuousMy father is contemptuous of drunkards.
contemptuousShe is contemptuous of your ambition.
contemptuousSome artists are contemptuous of criticism.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหยียดหยัน(adv) disdainfully, See also: contemptuously, slightly, scornfully, Syn. ดูถูก, เย้ยหยัน, เหยียดหยาม, ดูถูกดูหมิ่น, Example: อดีตคู่หมั้นชายตามองคนรักเก่าอย่างเหยียดหยัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหยียดหยัน[yīet-yan] (adv) EN: disdainfully ; contemptuously ; slightly ; scornfully  FR: avec dédain ; dédaigneusement ; avec mépris

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTEMPTUOUS K AH0 N T EH1 M P CH UW0 AH0 S
CONTEMPTUOUSLY K AH0 N T EH1 M P CH UW2 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contemptuous (j) kˈəntˈɛmptʃuəʳs (k @1 n t e1 m p ch u@ s)
contemptuously (a) kˈəntˈɛmptʃuəʳsliː (k @1 n t e1 m p ch u@ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蔑称[miè chēng, ㄇㄧㄝˋ ㄔㄥ, / ] contemptuous term [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下目[しため, shitame] (n) downward glance; contemptuous look [Add to Longdo]
軽蔑的[けいべつてき, keibetsuteki] (adj-na) contemptuous; disdainful; scornful [Add to Longdo]
尻目にかける;尻目に懸ける[しりめにかける, shirimenikakeru] (exp,v1) (1) to look askance (at); to look contemptuously; to look down on; (2) (arch) to cast an amorous glance at [Add to Longdo]
説教坊主[せっきょうぼうず, sekkyoubouzu] (n) tub-thumping preacher; preacher (priest) who is good at delivering a sermon; pulpiteer (usually with contemptuous implication) [Add to Longdo]
唾棄[だき, daki] (n,vs) contemptuous; despicable [Add to Longdo]
味噌擂り坊主[みそすりぼうず, misosuribouzu] (n) a low-ranking priest; contemptuous reference to a priest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  contemptuous
      adj 1: expressing extreme contempt [syn: {contemptuous},
             {disdainful}, {insulting}, {scornful}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top