ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contemn

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contemn-, *contemn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contemn(vt) ดูถูก, Syn. scorn, despise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contemn(คันเทมน์') {contemned,contemning,contemns} vt. ดูถูก,ดูหมิ่น,สบประมาท,หมิ่นประมาท., See also: contemner n. ดูcontemn contemnor n. ดูcontemn contemnible adj. ดูcontemn, Syn. disgrace, Ant. respect

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contemn (v) kˈəntˈɛm (k @1 n t e1 m)
contemns (v) kˈəntˈɛmz (k @1 n t e1 m z)
contemned (v) kˈəntˈɛmd (k @1 n t e1 m d)
contemning (v) kˈəntˈɛmɪŋ (k @1 n t e1 m i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contemn
   v 1: look down on with disdain; "He despises the people he has
      to work for"; "The professor scorns the students who don't
      catch on immediately" [syn: {contemn}, {despise}, {scorn},
      {disdain}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top