ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

constricted

K AH0 N S T R IH1 K T AH0 D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -constricted-, *constricted*, constrict, constricte
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Constrictedคับแคบ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอด(adj) narrowed, See also: constricted, Syn. แคบ, ตีบ, กิ่ว, Example: คนขายน้ำแข็งใสข้างโรงลิเกโยนแก้วเอวคอดที่แตกเป็นรูปถั่วปากอ้าไว้ข้างถนน, Thai Definition: เล็กตอนกลาง, เล็กระหว่างสองส่วน
ตีบ(adj) constricted, See also: narrow, Syn. แคบ, คอด, กิ่ว, Ant. กว้าง, Example: โรคลิ้นหัวใจตีบมีลักษณะอาการคือรูของลิ้นหัวใจเล็กทำให้เลือดไหลลงไม่สะดวก, Thai Definition: มีอาการแคบเข้าผิดปกติ (ใช้แก่สิ่งที่เป็นช่องกลวง)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอด[khøt] (adj) EN: narrowed ; constricted  FR: resserré ; rétréci
กิ่ว[kiu] (adj) EN: constricted ; contracted ; drawn in ; deflated ; narrow
ผีอำ[phī-am] (v) EN: be constricted by a ghost

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSTRICTED K AH0 N S T R IH1 K T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
constricted (v) kˈənstrˈɪktɪd (k @1 n s t r i1 k t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐう[guu] (n) (1) (See じゃん拳) rock (in rock, paper, scissors); (adv,n) (2) (See ぐうの音も出ない) sound made through constricted throat; (3) sound made in suffering or under adversity [Add to Longdo]
括れる[くびれる, kubireru] (v1,vi) to be constricted [Add to Longdo]
絞まる[しまる, shimaru] (v5r,vi) to be strangled; to be constricted [Add to Longdo]
揚げ巻;揚巻;総角[あげまき, agemaki] (n) (1) old-fashioned boys' hairstyle; (2) Meiji period women's hairstyle; (3) (揚げ巻, 揚巻 only) type of dance in kabuki; (4) (揚げ巻, 揚巻 only) knots in colour of four cardinal points hanging from the roof above the sumo ring (color); (5) (abbr) (See 揚巻貝) constricted tagelus (Sinonovacula constricta); Chinese razor clam [Add to Longdo]
揚巻貝[あげまきがい;アゲマキガイ, agemakigai ; agemakigai] (n) (uk) constricted tagelus (Sinonovacula constricta); Chinese razor clam [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 constricted
   adj 1: especially tense; especially in some dialects
   2: drawn together or squeezed physically or by extension
     psychologically; "a constricted blood vessel"; "a constricted
     view of life" [ant: {unconstricted}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top