ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conspire

K AH0 N S P AY1 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conspire-, *conspire*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conspire(vi) ร่วมกันวางแผนอย่างลับๆ, Syn. plot, scheme, plan
conspire against(phrv) วางแผนลับเพื่อต่อต้าน, See also: สมคบคิดกันต่อต้าน, Syn. intrigue against

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conspire(คันสไพ'เออะ) {conspired,conspiring,conspires} v. วางแผนร้ายร่วมกัน,สมคบร่วมคิด,รวมหัวกันคิดอุบาย., See also: conspirator, conspirer, conspiratress conspiringly adv., Syn. plot

English-Thai: Nontri Dictionary
conspire(vi) สมรู้ร่วมคิด,คิดกบฏ,วางแผนร้าย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มั่ว(v) assemble, See also: conspire, swarm, gather, congregate, mustre, rally, Syn. มั่วสุม, Example: วัยรุ่นสมัยนี้มักพากันไปมั่วในผับในเธคอย่างไม่คิดถึงคนเป็นพ่อเป็นแม่, Thai Definition: มาอยู่รวมกันหรือมาสุมหัวกัน (ใช้ในทางไม่ดี)
ร่วมหัว(v) conspire, See also: put heads together, Syn. รวมหัว, Example: หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่เรียกลูกสมุนข้างกาย ร่วมหัววางแผนสังหารกัปตันผู้ทรงคุณค่าของวงการหนังสือพิมพ์, Thai Definition: ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ
สมคบคิด(v) conspire with, See also: be an accessory to, be in cahoots with, work hand in glove with, Syn. คบคิด, Example: กลุ่มโจรสมคบคิดที่จะปล้นธนาคาร, Thai Definition: ร่วมคบคิดกันกระทำไม่ดี
งุบงิบ(v) conspire, See also: collude, Syn. ซุบซิบ, Example: พวกเขาเดินไปเดินมาด้วยความงุ่นง่านเสร็จแล้วก็ไปนั่งงุบงิบกันอยู่ที่มุมห้อง, Thai Definition: ทำอย่างเงียบๆ, ทำกันอย่างปิดบัง
รู้กัน(v) conspire, See also: connive, encourage, be an accomplice or accessory, Syn. เป็นใจ, รู้เห็นเป็นใจ, Example: พิธีกรกับผู้เล่นเกมรู้กัน จึงตอบคำถามได้ถูกทุกข้อ, Thai Definition: เป็นใจกัน, สมรู้ร่วมคิดกัน
เป็นใจ(v) conspire, See also: connive, encourage, be an accomplice or accessory, Syn. รู้กัน, สมรู้ร่วมคิด, รู้เห็นเป็นใจ, Example: เขาเป็นใจให้ลูกสาวหนีตามผู้ชายไป
รู้เห็นเป็นใจ(v) connive, See also: conspire, be party to, give aid and comfort, Example: เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดรู้เห็นเป็นใจกับผู้ขอประทานบัตรสัมปทานเหมืองหินอ่อน เพราะได้นำเอกสารที่สภาอบต. มีมติคัดค้านไปกักไว้ถึง 14 วัน, Thai Definition: ทราบเรื่อง และร่วมใจด้วย
สมคบ(v) conspire, See also: collaborate with, be an accomplice, collude with, associate with, plot, Syn. สมคบคิด, สมรู้ร่วมคิด, รวมหัว, ร่วมกัน, ร่วมมือ, Example: พนักงานของธนาคารเองสมคบกับลูกน้องอีก 5-6 คนวางแผนปล้นธนาคาร, Thai Definition: คบคิดกระทำมิดีมิร้าย, รู้เห็นเป็นใจกัน
สมรู้(v) conspire, See also: collaborate with, be an accomplice, collude with, associate with, plot, Syn. สมคบคิด, สมรู้ร่วมคิด, รวมหัว, ร่วมกัน, ร่วมมือ, Example: เขาสมรู้กับศัตรูช่วยทำลายชาติบ้านเมือง, Thai Definition: ร่วมคิดกัน, เป็นใจกัน (มักใช้ในทางที่ไม่ดี)
สมรู้ร่วมคิด(v) conspire, See also: collaborate with, be an accomplice, collude with, associate with, plot, Syn. สมคบคิด, สมรู้ร่วมคิด, รวมหัว, ร่วมกัน, ร่วมมือ, Example: ลูกในไส้สมรู้ร่วมคิดกับคนอื่นทำลายครอบครัวตนเอง, Thai Definition: ร่วมคิดกัน, เป็นใจกัน (มักใช้ในทางที่ไม่ดี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คบคิด[khopkhit] (v) EN: conspire ; intrigue ; connive ; plot  FR: conspirer ; comploter ; intriguer ; machiner ; manigancer
งุบงิบ[ngup-ngip] (v) EN: conspire ; collude ; talk in whispers ; confer in whispers ; agree in secret  FR: agir dans le secret ; conspirer
ร่วมหัว[ruamhūa] (v) EN: conspire ; put heads together
รวมหัว[rūamhūa] (v) EN: conspire ; join force ; collude ; put heads together ; act in collusion  FR: se liguer ; s'assembler ; se joindre
รู้กัน[rū kan] (v) EN: conspire ; connive ; encourage ; be an accomplice or accessory
สมคบ[somkhop] (v) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot ; be accessary  FR: conspirer ; comploter ; fomenter ; être de connivence
สมคบคิด[somkhopkhit] (v) EN: conspire with ; be an accessory to ; be in cahoots with ; work hand in glove with
สมรู้[somrū] (v) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot  FR: comploter ; conspirer
สมรู้ร่วมคิด[somrū ruam khit] (v, exp) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot
สุมหัว[sumhūa] (v) EN: conspire ; gang up with

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSPIRE K AH0 N S P AY1 ER0
CONSPIRED K AH0 N S P AY1 ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conspire (v) kˈənspˈaɪər (k @1 n s p ai1 @ r)
conspired (v) kˈənspˈaɪəd (k @1 n s p ai1 @ d)
conspires (v) kˈənspˈaɪəz (k @1 n s p ai1 @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
图谋[tú móu, ㄊㄨˊ ㄇㄡˊ, / ] conspire, #22,465 [Add to Longdo]
共谋[gòng móu, ㄍㄨㄥˋ ㄇㄡˊ, / ] conspire, #28,168 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グルになる[guru ninaru] (exp) to conspire [Add to Longdo]
企む[たくらむ, takuramu] (v5m,vt) (uk) to scheme; to plan; to play a trick; to invent; to conspire; to frame up; (P) [Add to Longdo]
語らう[かたらう, katarau] (v5u,vt) to talk; to tell; to recite; to pledge; to conspire with; (P) [Add to Longdo]
示し合わす[しめしあわす, shimeshiawasu] (v5s) to conspire (with); to prearrange [Add to Longdo]
示し合わせる;示し合せる[しめしあわせる, shimeshiawaseru] (v1,vt) to arrange beforehand; to make a sign to each other; to conspire [Add to Longdo]
馴れ合う[なれあう, nareau] (v5u,vi) to collude (with); to conspire (with); to establish a secret liaison (with); to make friends with; to get along well with; to become intimate (with opposite sex) [Add to Longdo]
鳩首謀議[きゅうしゅぼうぎ, kyuushubougi] (n,vs) go into a huddle (over); hold a secret conference (about); put heads together and conspire [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conspire
   v 1: engage in plotting or enter into a conspiracy, swear
      together; "They conspired to overthrow the government"
      [syn: {conspire}, {cabal}, {complot}, {conjure},
      {machinate}]
   2: act in unison or agreement and in secret towards a deceitful
     or illegal purpose; "The two companies conspired to cause the
     value of the stock to fall" [syn: {conspire}, {collude}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top