ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

consanguine

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consanguine-, *consanguine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consanguine(adj) ที่มีบรรพบุรุษเดียวกัน, See also: ที่สัมพันธ์กันใกล้ชิด, ที่เกี่ยวข้องกัน, Syn. ancestral, closely related
consanguineous(adj) ที่มีบรรพบุรุษเดียวกัน, See also: ที่สัมพันธ์กัน, ที่เกี่ยวข้องกัน, Syn. ancestral, closely related

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consanguineous(คอนแซงควิน'เนียส) adj. ซึ่งมีบรรพบุรุษเดียวกัน,ร่วมสายโลหิตเดียวกัน, Syn. consanguine

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
consanguineous marriageการสมรสระหว่างผู้ร่วมสายโลหิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ในไส้(adj) of the same parents, See also: consanguine, Ant. นอกไส้, Example: เธอเลี้ยงดูเขาราวกับเป็นบุตรในไส้, Thai Definition: เรียกลูกที่เกิดจากตน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぎ, gi] (n,adj-no) (1) morality; righteousness; justice; honour (honor); (2) meaning; (3) {Buddh} teachings; doctrine; (n,n-pref) (4) nonconsanguineous relationship (i.e. of in-laws); (5) prosthesis [Add to Longdo]
近親結婚[きんしんけっこん, kinshinkekkon] (n) consanguineous marriage [Add to Longdo]
近親婚[きんしんこん, kinshinkon] (n) consanguineous marriage [Add to Longdo]
血族結婚[けつぞくけっこん, ketsuzokukekkon] (n) consanguineous marriage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 consanguine
   adj 1: related by blood [syn: {akin(p)}, {blood-related},
       {cognate}, {consanguine}, {consanguineous},
       {consanguineal}, {kin(p)}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top