ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

connubial

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -connubial-, *connubial*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
connubial(adj) ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันท์สามีภรรยา, Syn. conjugal, matrimonial

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
connubial(คะนู'เบียล) adj. เกี่ยวกับการสมรส,เกี่ยวกับสามีภรรยา., See also: connubiality n. ดูconnubial

English-Thai: Nontri Dictionary
connubial(adj) เกี่ยวกับการสมรส,ระหว่างสามีภรรยา

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
connubial (j) kˈənjˈuːbɪəʳl (k @1 n y uu1 b i@ l)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 connubial
   adv 1: in a conjugal manner [syn: {conjugally}, {connubial}]
   adj 1: of or relating to marriage or to the relationship between
       a wife and husband; "connubial bliss"; "conjugal visits"
       [syn: {conjugal}, {connubial}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top