ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

connive

K AH0 N AY1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -connive-, *connive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
connive(adj) มองข้ามความผิดพลาด
connive(vi) ร่วมมือกัน (อย่างลับๆ)
connive at(phrv) แสร้งทำเป็นไม่รู้เห็นเกี่ยวกับ, See also: ยอมรับหรือยอมตาม, Syn. wink at
connive with(phrv) สมคบคิดกับ, Syn. conspire with, intrigue with, plot with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
connive(คะไนฟว') {connived,conniving,connives} vi. ยินยอมลับ ๆ ,ยินยอมในที่,อนุญาตลับ ๆ ,ร่วมมืออย่างลับ ๆ ,หลิ่วตา., See also: conniver n. ดูconnive connivingly adv. ดูconnive, Syn. conspire
connivent(คะไน'เวนท) adj. ซึ่งรวมเข้าสู่จุดเดียวกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
connive(vi) ยินยอมในที,เอาหูไปนาเอาตาไปไร่,หลิ่วตา,เมินเฉย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
connivent; coherentชิดกัน [โครงสร้างเดียวกัน] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมยอม(v) mutually consent, See also: connive, make a secret settlement, Ant. บังคับ, บีบบังคับ, Example: คณะกรรมการกำลังปรับปรุงแก้ไขระเบียบ และเพิ่มโทษเอกชนผู้ฮั้วประมูลหรือสมยอมราคา, Thai Definition: ยอมตกลงด้วย
รู้กัน(v) conspire, See also: connive, encourage, be an accomplice or accessory, Syn. เป็นใจ, รู้เห็นเป็นใจ, Example: พิธีกรกับผู้เล่นเกมรู้กัน จึงตอบคำถามได้ถูกทุกข้อ, Thai Definition: เป็นใจกัน, สมรู้ร่วมคิดกัน
เป็นใจ(v) conspire, See also: connive, encourage, be an accomplice or accessory, Syn. รู้กัน, สมรู้ร่วมคิด, รู้เห็นเป็นใจ, Example: เขาเป็นใจให้ลูกสาวหนีตามผู้ชายไป
รู้เห็นเป็นใจ(v) connive, See also: conspire, be party to, give aid and comfort, Example: เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดรู้เห็นเป็นใจกับผู้ขอประทานบัตรสัมปทานเหมืองหินอ่อน เพราะได้นำเอกสารที่สภาอบต. มีมติคัดค้านไปกักไว้ถึง 14 วัน, Thai Definition: ทราบเรื่อง และร่วมใจด้วย
ให้ท้าย(v) spoil, See also: connive, back, take sides with, Syn. เข้าข้าง, สนับสนุน, ถือท้าย, Example: เขาให้ท้ายลูกจนเหลิงกันไปหมดแล้ว, Thai Definition: มักทำให้เหลิง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คบคิด[khopkhit] (v) EN: conspire ; intrigue ; connive ; plot  FR: conspirer ; comploter ; intriguer ; machiner ; manigancer
รู้กัน[rū kan] (v) EN: conspire ; connive ; encourage ; be an accomplice or accessory
สมคบ[somkhop] (v) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot ; be accessary  FR: conspirer ; comploter ; fomenter ; être de connivence

CMU English Pronouncing Dictionary
CONNIVE K AH0 N AY1 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
connive (v) kˈənˈaɪv (k @1 n ai1 v)
connived (v) kˈənˈaɪvd (k @1 n ai1 v d)
connives (v) kˈənˈaɪvz (k @1 n ai1 v z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
不問に付す[ふもんにふす, fumonnifusu] (exp,v5s) to ignore; to disregard; to overlook; to connive at [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 connive
   v 1: encourage or assent to illegally or criminally
   2: form intrigues (for) in an underhand manner [syn: {scheme},
     {intrigue}, {connive}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top