ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conjur

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conjur-, *conjur*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conjure(n) ร่ายเวทมนตร์
conjurer(n) ผู้ที่โน้มน้าวผู้อื่น, Syn. conjuror
conjurer(n) ผู้ที่ร่ายมนต์, Syn. conjuror, magician, sorcerer
conjuror(n) ผู้ที่โน้มน้าวผู้อื่น, Syn. conjurer
conjuror(n) ผู้ที่ร่ายเวทมนต์, Syn. conjurer, magician, sorcerer
conjure up(phrv) ทำให้หายเป็นปลิดทิ้ง (ราวกับใช้เวทมนตร์)
conjure up(phrv) ทำให้เกิด(บางสิ่ง) ในใจ, See also: ก่อให้เกิด, ผุดขึ้นในใจ
conjuration(n) การร่ายมนตร์
conjuration(n) เวทมนตร์, Syn. magic spell, incatation
conjure away(phrv) ทำให้หายเป็นปลิดทิ้ง (ราวกับใช้เวทมนตร์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conjuration(คอนจฺเร'เชิน) n การอ้อนวอน,การอธิษฐาน,การเรียกผี,เวทมนตร์คาถา,การเล่นกล, Syn. incantation, spell, magic
conjure(คอน'เจอะ) vt. อ้อนวอน,วิงวอน,ร่ายเวทมนตร์คาถา,เล่นกล vi. ร่ายเวทมนตร์,เรียกผ, Syn. beg, appeal, enchant, charm
conjurer(คอน'เจอเรอะ) n. หมอผี,นักเล่นกล,ผู้วิงวอน, Syn. magician
conjuror(คอน'เจอเรอะ) n. หมอผี,นักเล่นกล,ผู้วิงวอน, Syn. magician

English-Thai: Nontri Dictionary
conjuration(n) การร่ายคาถา,การอ้อนวอน,การปลุกผี,การใช้เวทมนตร์,การเรียกผี
conjure(vi) ร่ายเวทมนตร์,เรียกผี,ปลุกผี,เล่นกล
conjure(vt) ขอร้อง,อ้อนวอน,วิงวอน
conjurer(n) หมอผี,นักแสดงกล,นักมายากล,คนเล่นกล
conjuror(n) หมอผี,นักแสดงกล,นักมายากล,คนเล่นกล

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conjurHe conjured up Arcadia reading the poem.
conjurHer coven conjures the demons.
conjurThis word conjures up a new way of life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มายากล(n) jugglery, See also: conjuring, magic, Syn. การเล่นกล, การแสดงกล, Example: ในงานนี้มีการแสดงการละเล่นและรำ 4 ภาคของไทย รวมทั้งการแสดงกายกรรมและมายากลระดับโลกด้วย, Thai Definition: การแสดงที่ลวงตาให้เห็นเป็นจริง
มายากล(n) jugglery, See also: conjuring, magic, Syn. การเล่นกล, การแสดงกล, Example: ในงานนี้มีการแสดงการละเล่นและรำ 4 ภาคของไทย รวมทั้งการแสดงกายกรรมและมายากลระดับโลกด้วย, Thai Definition: การแสดงที่ลวงตาให้เห็นเป็นจริง
ผู้วิเศษ(n) magician, See also: conjuror, sorcerer, Example: เวลาผมสูดกาวเข้าไป ช่วงแรกนั้นมันจะรู้สึกเพลินๆ เบลอๆ ดี พอสักพักผมก็จะคิดว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีวิทยาคม, ผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคบคิด[kān khopkhit] (n) EN: conspiracy  FR: complot [m] ; conspiration [f] ; conjuration [f] ; machination [f]
เล่นกล[lenkon] (x) EN: do tricks and stunts ; play tricks ; juggle ; conjure ; playmagic  FR: jongler ; faire des tous de passe-passe ; escamoter
นักแสดงกล[naksadaēng kon] (n) EN: magician ; conjurer ; juggler  FR: magicien [m] ; magicienne [f] ; prestidigitateur [m] ; prestidigitatrice [f] ; jongleur [m] ; jongleuse [f]
ผู้วิเศษ[phūwisēt] (n) EN: magician ; conjuror ; sorcerer ; wizard ; wonder-worker  FR: magicien [m] ; sorcier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONJURE K AA1 N JH ER0
CONJURED K AA1 N JH ER0 D
CONJURES K AA1 N JH ER0 Z
CONJUROR K AA1 N JH ER0 ER0
CONJURING K AA1 N JH ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conjure (v) kˈʌnʤər (k uh1 n jh @ r)
conjured (v) kˈʌnʤəd (k uh1 n jh @ d)
conjurer (n) kˈʌnʤərər (k uh1 n jh @ r @ r)
conjures (v) kˈʌnʤəz (k uh1 n jh @ z)
conjuror (n) kˈʌnʤərər (k uh1 n jh @ r @ r)
conjurers (n) kˈʌnʤərəz (k uh1 n jh @ r @ z)
conjuring (v) kˈʌnʤərɪŋ (k uh1 n jh @ r i ng)
conjurors (n) kˈʌnʤərəz (k uh1 n jh @ r @ z)
conjuration (n) kˌɒnʤurˈɛɪʃən (k o2 n jh u r ei1 sh @ n)
conjurations (n) kˌɒnʤurˈɛɪʃənz (k o2 n jh u r ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使魔法[shǐ mó fǎ, ㄕˇ ㄇㄛˊ ㄈㄚˇ, 使] conjure [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
奇術[きじゅつ, kijutsu] (n) magic; conjuring; sleight of hand; legerdemain; (P) [Add to Longdo]
奇術師[きじゅつし, kijutsushi] (n) conjurer; magician; juggler; illusionist [Add to Longdo]
手品[てじな, tejina] (n) sleight of hand; conjuring trick; magic; juggling; (P) [Add to Longdo]
魔術師[まじゅつし, majutsushi] (n) magician; conjurer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top