ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conjuncture

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conjuncture-, *conjuncture*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conjuncture[N] เหตุการณ์ที่สำคัญ, Syn. crisis

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conjuncture(คอนจังคฺ'เชอะ) n. การรวมกัน,การเชื่อมผนึก,เหตุการณ์ทั้งหลายรวมกัน,ภาวะฉุกเฉิน, See also: conjunctural adj. ดูconjuncture, Syn. concatenation,juncture,connection

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conjuncture    (n) kˈənʤˈʌŋktʃər (k @1 n jh uh1 ng k ch @ r)
conjunctures    (n) kˈənʤˈʌŋktʃəz (k @1 n jh uh1 ng k ch @ z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  conjuncture
      n 1: a critical combination of events or circumstances

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top